Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Binnen 48 uur contact met uw patiënt

Samenwerking lokaal en in de regio

Pi-groep werkt ten behoeve van de behandeling van cliënten samen met huisartsen, apothekers, zorgverzekeraars, wijkteams en andere (GGZ-) zorginstellingen in de regio’s Friesland, Flevoland, Drenthe en Groningen.

Samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners GGZ

In Friesland en Flevoland zijn met de huisartsen afspraken gemaakt wat betreft:

  • Verwijs en terugverwijsafspraken;
  • Gebruik van digitaal triage-instrument door de huisarts en wijze van overdracht bij verwijzing;
  • Gebruik van digitale zorg;
  • Overleg over de inhoud van de begeleiding en behandeling;
  • Medicatiegebruik.

Huisartsen melden cliënten digitaal bij Pi-groep aan. Zodra de verwijzing is ontvangen en laat Pi-groep de huisarts weten wanneer de betreffende cliënt voor de intake wordt uitgenodigd.Tevens ontvangt de huisarts bericht zodra het behandelplan in samenspraak met de cliënt is opgesteld en wordt de huisarts op de hoogte gehouden van de voortgang ten opzichte van de in het behandel- en begeleidingsplan gemaakte afspraken.

Daarnaast werkt Pi-groep ook samen met de praktijkondersteuners (POH-GGZ) die bij de huisartsen in de praktijk werkzaam zijn. De samenwerking met de huisarts en de POH-GGZ zijn ook van groot belang bij cliënten die uit zorg gaan om terugval te voorkomen.

Samenwerking met apothekers

Voor de verblijfslocaties in Drachten, Emmeloord en Almere heeft Pi-groep afspraken met de apotheken. De medicatie wordt aangeleverd in verpakkingen per cliënt per dag.

Samenwerking met de wijkteams

Pi-groep werkt samen met de wijkteams in de regio’s. Voor begeleiding verwijst Pi-groep cliënten door naar de wijkteams. De wijkteams bekijken welke begeleiding de cliënt nodig heeft en geven hiervoor een beschikking af. De wijkteams worden op de hoogte gehouden van de voortgang. Wijkteams kunnen zelf ook de minst complexe begeleiding bieden aan cliënten. Hierdoor houden de wijkteams contact met de cliënt en zijn hiermee in staat om snel te kunnen ophalen om een crisissituatie te voorkomen.

Samenwerking met andere GGZ-instellingen

Pi-groep biedt zowel ambulante behandeling, begeleiding als ook beschermd wonen, verblijf in verband met de behandeling. Pi-groep biedt zelf zowel behandeling basis als gespecialiseerde GGZ. Voor de crisiszorg in Friesland is Pi-groep deelnemer in het Fries Schakelpunt Crisiszorg.

Overeenkomst Fries Schakelpunt Crisiszorg

De overeenkomst Fries Schakelpunt Crisiszorg is een overeenkomst tussen zorgverzekeraar De Friesland, GGZ Friesland en andere GGZ-partijen in de regio Friesland, waaronder Pi-groep. De crisiszorg in de regio Friesland wordt geboden door GGZ Friesland. Deelnemers van het FSC gebruiken crisisplannen in de behandeling van cliënten om informatie en handvatten te bieden bij het voorkomen van en interveniëren bij psychische crisis. FSC biedt een beveiligde omgeving voor delen van crisisplannen tussen deelnemers, GGZ Friesland en de crisisdienst.

Pi-groep werkt intensief samen met Behandelcentrum Woodbrookers, Kwintes, Jeugdhulp Friesland en Terwille Verslavingszorg, SAVE, Intermetzo en Het Poortje. Dit is onder andere aan de orde indien sprake is van behandeling en begeleiding op het gebied van verslaving, bij problemen met justitie en bij opvoedkundige problemen met jeugdigen.

Binnen de samenwerking is het snel op- en afschalen van belang

Met het snel op- en afschalen van zorg en behandeling wordt een crisissituatie voorkomen, maar worden behandelingen ook gestopt zodra dat kan. Tevens kan Pi-groep, doordat zij zowel behandeling als begeleiding biedt, een vinger aan de pols houden door naast behandeling ook begeleiding vanuit de Wmo te bieden. Indien nodig kan deze begeleiding na afronding van de behandeling worden voortgezet, zodat cliënt ondersteund blijft.