Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Binnen 48 uur contact met uw patiënt

Meetinstrumenten

Om de kwaliteit van de zorg te monitoren maakt Pi-groep gebruik van een aantal meetinstrumenten.

Binnen Routine Outcome Monitoring (ROM) is de OQ-45 een instrument om de cliënt volgmeting uit te voeren voor cliënten van 18 jaar en ouder met een DBC. De OQ-45 meet het beloop van de kwaliteit van zorg. Daarnaast maken we voor cliënten binnen wonen/verblijf, ook gebruik van Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS). Dit is een observatielijst, ingevuld door de behandelaar. HoNOS geeft weer hoe het geestelijk en sociaal functioneren van een cliënt in de GGZ op een bepaald moment is. HoNos vullen we in op meerdere momenten (voor, tijdens en na een behandeling), zodat we verandering in klachten in kaart brengen.

Afhankelijk van het ziektebeeld en ingezette behandeling, zetten we ook stoornisspecifieke vragenlijsten en meetinstrumenten in.