Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Binnen 48 uur contact met uw patiënt

Klachtenreglement

Indien u niet tevreden bent over de bejegening, het doen of laten van Pi-groep of één van haar medewerkers, kunt u een klacht indienen. Een klacht kan tevens betrekking hebben op derden die in opdracht van Pi-groep werkzaamheden hebben verricht.

Pi-groep kan op basis van ontvangen klachten, bezwaren en uitingen van onvrede het eigen handelen beoordelen en zo nodig corrigeren en verbeteren. De wijze waarop een klacht wordt ingediend, is vastgelegd in het klachtenreglement  van de Pi-groep, welke voor zowel cliënten als medewerkers beschikbaar is.

De klacht kan gestuurd/ingeleverd worden, volgens de procedure, t.a.v. de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie, Donia 1, 9202 LB in Drachten. 
Mailen mag ook: klachten@pi-groep.nl