Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Binnen 48 uur contact met uw patiënt

Gespecialiseerde GGZ en basis GGZ

Pi-groep biedt zowel gespecialiseerde GGZ als basis GGZ. Wij bieden reguliere behandeling van volwassenen, wij hebben geen gespecialiseerd aanbod voor ouderen. Twijfelt u als  verwijzer of de problematiek van een oudere volwassene goed behandeld kan worden op een van onze poliklinieken? Neem dan contact met ons op voor overleg met het betreffende behandelteam.

Gespecialiseerde GGZ

Binnen de gespecialiseerde GGZ werkt Pi-groep met zorgprogramma’s. Het belangrijkste doel van de zorgprogrammering is het creëren van duidelijkheid. Ten eerste duidelijkheid voor de hulpverlener, omdat hij of zij weet wat er per specifieke problematiek qua behandeling/begeleiding verwacht wordt. Ten tweede ook duidelijkheid voor de cliënt, omdat er meer inzicht is in welke behandeling er wordt ingezet en hoe lang die ongeveer gaat duren. Ten derde leidt zorgprogrammering ook tot duidelijkheid richting onze ketenpartners; het wordt duidelijker wat wij (wanneer) doen. Ten vierde ontstaat er duidelijkheid voor de financiers van de zorg.

Basis GGZ

Voor kind, jeugd en (jong)volwassenen biedt Pi-groep basis-GGZ. Cliënten met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen met een laag risico of mensen met stabiele chronische problematiek worden binnen de basis-GGZ behandeld. Afhankelijk van de zorgvraag wordt er binnen de basis-GGZ een kort, middel, intensief of chronisch zorgtraject ingezet.

De belangrijkste zorgprogramma’s zijn: Autisme Spectrum Stoornissen, Stemmingsstoornissen, Angststoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen.