Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Samenwerken door versterking in het sociale domein

Gemeentes en UWV

Pi-groep re-integratie

Bij Pi-groep voeren we in opdracht van gemeenten en UWV, re-integratietrajecten uit voor mensen met psychiatrische problemen en psychische klachten. Door onze integrale aanpak bieden we deze mensen een aanzienlijk grotere kans op duurzaam herstel en deelname aan het werkproces.

We ontwikkelen momenteel een portfolio waarmee wij gemeenten en UWV inzichtelijk maken op welke wijze wij, naast zorg, uitvoering geven aan onder andere sociale inclusie en re-integratie in het arbeidsproces.

Bij Pi-groep beschikken we over ervaring en daarmee de nodige expertise om mensen te coachen bij het zoeken naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en in het vinden van een betaalde baan. Dat doen wij in ons opleidingscentrum door het geven van verschillende trainingen, zoals arbeids(vaardigheden)training, maar ook begeleiding bij opleidingen. Aansluitend bieden we in ons werkcentrum werkbegeleiding en werkervaringsplekken aan. Met deze combinatie van leren en werken bieden we iedereen maatwerk aan.

Maatschappelijke winst: vrijwilligers helpen bij re-integratie

In de komende jaren willen wij graag, samen met gemeenten, de betrokkenheid van burgers stimuleren. In het verlengde van de participatiewet wordt er naar gestreefd om iedereen die in staat is om (gedeeltelijk) te werken, een arbeidsplaats te bieden. De aankomende jaren werven wij meer vrijwilligers die een ondersteunende rol krijgen in de zorg en integratie van onze cliënten. Wij bieden deze vrijwilligers adequate ondersteuning en begeleiding, zodat zij de kans krijgen om hun eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken, en bieden ze zo ruimte om zich te ontwikkelen. Het streven is om hen waardevolle werkervaring op te laten doen om zo aantrekkelijker te worden voor de arbeidsmarkt. Pi-groep streeft er ook naar om een deel van hen in te laten stromen naar een betaalde functie binnen Pi-groep.

Contact?

Bent u vanuit uw functie betrokken bij de inkoop van re-integratietrajecten voor cliënten die kampen met psychiatrische problemen of psychische klachten? Wij informeren u graag over de integrale trajecten die Pi-groep verzorgt voor deze specifieke doelgroep.

Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling Re-integratie, te bereiken via 0800 - 74 47 637 en/of per email friesland@pi-groep.eu.