Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Binnen 48 uur contact met uw patiënt

Verwijzers

Verwijzers

Pi-groep richt zich op kinderen, jeugd en (jong)volwassenen. Hierbij werken we intensief samen met familie en het netwerk rondom de cliënt. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een volwaardige deelname in de samenleving door middel van de integrale aanpak van zorg, samenleving en werk.

Pi-groep biedt klinische behandeling (gespecialiseerde GGZ en basis GGZ), beschermd wonen, gespecialiseerde begeleiding, dagbesteding, participatie en re-integratietrajecten. Uniek is ons Traininghuis® concept.  Deze verschillende vormen van zorg bieden we in de provincies Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe.

Binnen 48 uur neemt een professional contact op met de cliënt. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kan er sprake zijn van wachtlijst.

Multidisciplinair team

Binnen Pi-groep wordt gewerkt met een vaste contactpersoon. De behandelaar of begeleider maakt deel uit van een multidisciplinair team van deskundigen dat bestaat uit een psychiater, GZ-psycholoog, GGZ-arts, systeemtherapeut, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige, orthopedagoog, kindertherapeut, sociaal pedagogisch hulpverlener en maatschappelijk werker. Daarbij is het ook mogelijk dat een (ped)agogisch medewerker ondersteuning biedt. We proberen een contactpersoon te zoeken die aansluit bij de klachten en persoonlijke wensen van de cliënt.

Om goede zorg te verlenen is een juiste verwijzing van belang. Als verwijzer heeft u daarbij een belangrijke rol.

Telefonische screening binnen 48 uur

Bij Pi-groep zorgen we ervoor dat we patiënten snel kunnen helpen en dat we korte wachttijden hebben. Zodra we de verwijsbrief  ontvangen, neemt een professional - binnen 48 uur - telefonisch contact met uw patiënt op. In dit gesprek krijgen we een globaal beeld van de problematiek en de te verwachten zorgvraag. Vervolgens maken we een afspraak voor een persoonlijk intakegesprek. Mocht u of uw patiënt aangeven dat de situatie urgent is, dan nemen wij contact met u op. Wij kunnen, indien noodzakelijk, uw patiënt binnen 24 uur of binnen maximaal 4 weken zien.

Speciaal voor verwijzers hebben wij een direct telefoonnummer. Zo krijgt u snel de juiste informatie of kunt u uw patiënt direct aanmelden. Wij zijn voor u bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 088 -7447637.
E-mailen kan ook:

Friesland: friesland@pi-groep.eu

Flevoland: flevoland@pi-groep.eu

Groningen: groningen@pi-groep.eu

Drenthe: drenthe@pi-groep.eu

 

 

Het is mogelijk om via Zorgdomein te verwijzen naar Pi-groep. Zorgdomein is een digitale verwijsapplicatie waarmee alle gegevens op een veilige, digitale wijze naar ons worden verzonden. Bij een urgente verwijzing is dit binnen 24 uur. Bij Pi-groep staat de cliënt centraal en streven wij ernaar de cliënt de juiste zorg te bieden. Indien Pi-groep deze zorg niet kan bieden, zullen wij de cliënt middels een warme overdracht naar een collega-instelling of praktijk verwijzen. Wij stellen u daarvan op de hoogte. 

Diagnostiek

Pi-groep  heeft een gespecialiseerd Diagnostisch behandelcentrum. Diagnostiek is gericht op het doen van onderzoek om te komen tot heldere en betrouwbare beeldvorming van de cliënt en/of het cliëntsysteem. Op basis hiervan geven wij advies over de gewenste begeleiding en/of behandeling. Een indicatie voor diagnostiek is wanneer er op basis van het intakeproces geen duidelijkheid is over:

  1.  de classificatie van de problematiek
  2.  het in te zetten zorgprogramma.

Ook kunnen er tijdens een behandeling soortgelijke vragen ontstaan, waardoor diagnostiek is geïndiceerd. Afhankelijk van het soort diagnostisch onderzoek, maar ook van de ernst van de problematiek, wordt de gemiddelde duur van de diagnostiek bepaald.

Doelen
Net als bij diagnostiek kan de intake ook een onderkennende, een verklarende en een indicerende functie hebben. In ieder geval leidt de intake tot een clustering en classificatie van de problemen. De intake leidt tot het opstellen van een voorlopig behandelplan en de daarin opgenomen hypothese over het probleemgedrag. Dit leidt tot de selectie van één of meerdere zorgprogramma’s.