Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Binnen 48 uur contact met uw patiënt

Verwijzers

Verwijzers

Kern van Pi-groep

Mensen met complexe problematiek krijgen bij ons hulp die gericht is om, binnen twee jaar, duurzaam te participeren in de samenleving. Mogelijkheden in persoonlijk herstel, groei en ontwikkeling zijn voor Pi-groep belangrijk. Zowel ten aanzien van zelfstandig leven en functioneren binnen de samenleving, als ook op het gebied van scholing en groei naar een betaalde baan. 

Integrale zorg door compleet aanbod

Pi-groep biedt zowel poliklinisch als intramuraal diagnostiek, behandeling en begeleiding. Het is gericht op duurzame deelname aan, of terugkeer naar, de maatschappij.

Iedere poliklinische cliënt heeft een op maat gemaakt behandelplan. Tijdens het verblijf binnen Pi-groep spreken we van een masterplan met doelen gericht op zorg, samenleving en werk. Samen met de cliënt formuleren we begeleidings- en behandeldoelen. Indien nodig kijken we vanaf de intake naar de mogelijkheden op het gebied van participatie, scholing en werk. Om duurzaam herstel te realiseren, wordt van cliënten een actieve, op ontwikkeling gerichte houding verwacht.

Hierbij gaan we altijd uit van ons motto “zoveel als nodig en zo weinig als mogelijk".  We werken volgens ‘matched care’ principe: er wordt in afstemming gekeken wat de cliënt op de verschillende levensgebieden nodig heeft zodat hier, indien mogelijk, tegelijkertijd of opeenvolgend aan wordt gewerkt.

Aanpak Pi-groep

Het samenstellen van de behandeling is altijd vastgelegd in een behandelplan en gebeurt altijd in samenspraak tussen cliënt en een van onze professionals. Uitganspunt is dat we uitgaan van de mogelijkheden en uiteraard rekening houden met de beperkingen van de cliënt. We investeren samen om het beste uit mensen te halen.

Betrokkenheid en motivatie van de cliënt zijn belangrijke succesfactoren en voorwaarden: op eigen kracht, samen met de professionals van Pi-groep, werken aan het herstelproces.

>> Download onze folder voor huisartsen