Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, meer dan 15 jaar in beweging

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Pi-groep streeft naar weerbare, actieve en gezonde generaties die in eigen onderhoud kunnen voorzien. Wij willen mensen in de basis zo sterk mogelijk maken zodat men zelf, duurzaam verder kan.

Visie

Ieder mens is uniek en beschikt over talent. Het benutten van gegeven talent en het ontwikkelen van persoonlijke, unieke eigenschappen bevorderen de eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en welbevinden.

Kernwaarden

Onze waarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van onze bedrijfscultuur. Waar staan wij voor als organisatie? Waar geloven wij in, wat verbindt ons en wie willen wij zijn? Door onze waarden te formuleren, creëren wij de mogelijkheid ons handelen te toetsen. Zij bieden ons houvast en zij laten ons (in)zien wat belangrijk is.

Kernwaarden Pi-groep

  • Nieuwsgierigheid
  • Compassie
  • Bereidheid
  • Eigenheid
  • Zorgvuldigheid

Nieuwsgierigheid
We tonen oprechte interesse in mensen en laten overtuigingen, meningen en aannames los. Met een open en eerlijke houding, zijn we gericht op continue verdiepen, verbreden en verbeteren. 

Compassie
Onze grondhouding is een uiting van passie en bevlogen handelen. We hebben het vermogen om steeds aansluiting te vinden bij onze doelgroep. Wat leidt tot een groeiend inlevings- en invoelingsvermogen.

Bereidheid
We tonen commitment naar onze organisatie en doelgroep. Onze wijze van communiceren is open, we durven de discussie aan te gaan. We zijn flexibel en bereid om ons volledig in te zetten voor het behalen van beoogde doelstellingen.

Eigenheid
Ieder mens is uniek en mag zichzelf zijn. We zetten onze kernkwaliteiten in en durven te handelen vanuit onze eigen kracht, kwetsbaarheid en drijfveren. 

Zorgvuldigheid
We zijn ons bewust van onze taken en verantwoordelijkheden. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar ons handelen en nemen weloverwogen beslissingen. We zijn transparant, stellen duidelijke kaders en werken volgens de richtlijnen en kaders van Pi-Groep.

Pi-manifest

Onze waarden, visie en missie hebben we vastgelegd in het Pi-manifest.