Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, meer dan 15 jaar in beweging

Pi-raad

Als enige Nederlandse gezondheidsorganisatie heeft Pi-groep de belangenvertegenwoordiging van cliënten en medewerkers gebundeld in één orgaan: de Pi-raad. Door deze samenvoeging in één raad komt de belangenafstemming tussen cliënten en medewerkers veel beter tot zijn recht.

Wie de leden van de Pi-raad zijn leest u hier. Pi-groep en Pi-raad streven continu naar een nog betere dienstverlening en kwaliteit door open te staan, te overleggen, samen te werken en kritisch te zijn naar elkaar.

Bevoegdheden van de Pi-raad

De Pi-raad kan aan de bestuurder voorstellen doen, standpunten kenbaar maken en heeft voor een aantal zaken instemmingsrecht. De Pi-raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die Pi-groep betreffen.

Minimaal tweemaal per jaar bespreekt de Pi-raad de algemene gang van zaken met de Bestuurder. De Bestuurder stelt de Pi-raad schriftelijk in kennis van het gevoerde beleid van het afgelopen jaar én van de beleidsvoornemens voor het komende jaar op financieel, organisatorisch en zorg- en dienstverleningsgebied.

Wat betekent Pi-raad voor u als cliënt?

De Pi-raad bevordert een betere afstemming tussen belangen van cliënten en medewerkers en creëert meer openheid en overleg.