Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, meer dan 15 jaar in beweging

Ondertekening intentieverklaring/samenwerking op Klimaattop Noord Nederland

Tjeerd Nijboer, directeur-bestuurder van Pi-groep, ondertekent vandaag samen met een groot aantal andere partijen, de Intentieverklaring/Samenwerking tussen stakeholders om te komen tot: “Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe”.  Organisaties die de verklaring ook ondertekenen zijn o.a. De Friesland Zorgverzekeraar, LTO Noord-Nederland, Rabobank Noord-Nederland.

Op 9 november 2017 in het Energy Academy gebouw in Groningen organiseren de provincies Friesland, Groningen en Drenthe de Klimaattop Noord Nederland. Deze provincies willen écht werk maken van de voedseltransitie en bijdragen aan concrete plannen voor klimaatneutraliteit in 2050.

De intentieverklaring is bedoeld als overkoepelend document. Partijen, zoals, zorginstellingen, ziekenhuizen, universiteiten, onderzoekinstanties, dienstverleners, overheden, banken, zorgverzekeraars, adviseurs, belang behartigende partijen, toeleveranciers, patiënten/cliënten verenigingen enz onderschrijven dat zij positief kunnen en willen bijdragen aan de in de intentieverklaring (bijgevoegd) beschreven doelstellingen. Voor sommige partijen betekent dit een eerste stap op weg naar samenwerking en voor andere partijen een intensivering van de samenwerking. Maar voor bijna alle partijen is het nieuw om Winst voor milieu, mens en dier als hoofddoelstelling te omarmen. Door het ondertekenen van deze intentieverklaring geven de partijen aan dat zij significante winst voor milieu, mens en dier wilt realiseren, concreet actie gaat ondernemen en waar mogelijk gaat versnellen. Korte transparante voedselketen(s) in de provincies: Friesland, Groningen en Drenthe zijn hiervoor een voorwaarde. Gezamenlijk willen zij een kopgroep vormen om deze ook daadwerkelijk te organiseren.

>> Lees hier de intentieverklaring