Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, meer dan 15 jaar in beweging

Pi-groep en Woonzorg Flevoland tekenen intentieverklaring

25 juli 2017

Ondertekening intentieverklaring Pi-groep en Woonzorg FlevolandPi-groep Zorg en Woonzorg Flevoland hebben op 11 juli een intentieverklaring getekend om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor de start van een 24-uurs zorg locatie in Almere.

Door het tekenen van een intentieverklaring, committeren beide organisaties zich aan het zoeken van een geschikte locatie in Almere waar de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met psychiatrische problematiek gecombineerd wordt met de zorg voor ouderen met psycho-geriatrische problematiek.

Toegevoegde waarde
Wij zien grote toegevoegde waarde in de samenwerking door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde, aanwezigheid en het delen van de voorzieningen. Daarnaast zijn de wij ervan overtuigd dat de samenwerking een positief effect heeft op de sociale interactie tussen jongeren en ouderen. Cliënten van de Pi-groep kunnen een positieve bijdrage leveren aan het leven van de ouderen. Dit draagt op den duur bij aan een positiever zelfbeeld en toegenomen eigenwaarde van de jongeren. Voor de cliënten van Woonzorg Flevoland betekent dit dat de cliënten van de Pi-groep ondersteuning kunnen bieden bij bepaalde taken en extra aandacht en gezelligheid, zoals het gezamenlijk doen van een spelletje of andere vorm van dagbesteding/vrijetijdsbesteding.

Over Woonzorg Flevoland
Woonzorg Flevoland is een organisatie met een breed aanbod aan zorg, diensten en welzijnsactiviteiten. Dit wordt geboden in vier woonzorglocaties in Lelystad en via thuiszorg in Lelystad en Almere. Woonzorg Flevoland is een innovatieve organisatie met een heldere en eigentijdse visie op zorg en welbevinden.