Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, al 14 jaar in beweging

Gesprek Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17 november 2016

Pi-groep is diverse keren in gesprek geweest met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over onze integrale aanpak, financiële ontschotting en innovatieve projecten.

Gisteren vond daarover opnieuw een gesprek plaats in aanwezigheid van Society Impact (SI). Tijdens dit gesprek onderstreepte het Ministerie het belang van de integrale aanpak en de innovaties en liet ze weten ons daarbij een warm hart toe te dragen.  Vanwege het arbeidsonderdeel in onze integrale aanpak, heeft van VWS aangegeven het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierbij te willen betrekken. In opdracht van VWS zal SI samen met Pi-groep een Health Impact Bond (HIB) voorbereiden.

Het Ministerie heeft aangegeven in januari tijdens de e-healthweek aanwezig te zijn bij de officiële kick-off van het wetenschappelijk onderzoek naar onze integrale aanpak en de HIB te willen lanceren.
Ook is ze geïnteresseerd in de inzet van de Oculus Rift naar diagnostisering door Pi-groep.
 
We zijn erg blij met dit resultaat.