Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, meer dan 15 jaar in beweging

De eerste Friese Health Impact Bond!

7 februari 2017

Tijdens onze bijeenkomst op vrijdag 27 januari, gegeven in het kader van de e-healthweek, presenteerden we de contouren van een Health Impact Bond(HIB). In een HIB financiert een private investeerder een zorginnovatie gericht op gezondheidswinst door middel van een samenwerkingsverband tussen partijen, waarbij de opbrengsten zowel maatschappelijk als financieel zijn.

Wij ontwikkelden zo’n innovatief zorgconcept om jeugd en (jong)volwassenen in de GGZ sneller en beter te laten integreren in de maatschappij: Het Trainingshuis®. Samen met De Friesland Zorgverzekeraar, Sociaal Domein Fryslân, de gemeente Smallingerland en Society Impact onderzoeken we de mogelijkheden om de integrale aanpak van Het Trainingshuis uit te breiden en daarmee de eerste HIB in Friesland te lanceren.

Als zo’n HIB de beoogde resultaten behaalt en de maatschappelijke kosten ook daadwerkelijk worden terug gebracht, wordt de private investeerder uit deze besparingen achteraf terugbetaald door de partij bij wie de baten zijn gevallen. Daarbovenop krijgen de financiers een redelijk en billijk rendement op hun (maatschappelijke) investering. Op deze manier creëert een HIB de mogelijkheid om meer privaat kapitaal in de zorg te investeren voor specifiek preventieve en innovatieve programma’s of projecten. Bovendien worden op deze wijze interventies bekostigd die doelmatig en kosteneffectief zijn. Tot slot stimuleert een HIB maatschappelijk ondernemerschap waarbij positieve resultaten worden beloond. Een HIB stimuleert dus innovatie, maakt het mogelijk preventieve aanpakken te financieren en draagt het bij aan kostenbesparingen.