Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, al 14 jaar in beweging

Bouw Het Trainingshuis® van start!

2 december 2014

Pi-groep bouwt Het Trainingshuis® voor jeugd en jongvolwassenen psychiatrie

DRACHTEN-  “It giet oan!”, dat waren de woorden van Directeur-Bestuurder Tjeerd Nijboer toen de financiering van Het Trainingshuis definitief rond was. Afgelopen voorjaar kreeg Pi-groep vanuit het programma Wurkje Foar Fryslan van de Provincie Fryslân een lening, die een belangrijk onderdeel vormde van deze financiering. Nu starten we daadwerkelijk met de nieuwbouw van Het Trainingshuis® voor jeugd en jong volwassenen in de wijk Vrijburgh in Drachten. Dit betekent dat de kroon op het hoger doel van Pi-groep, de meer inclusieve samenleving, werkelijkheid wordt. Als het weer meezit worden de eerste heipalen dit jaar nog de grond ingedrukt.

Het Trainingshuis®

‘Het Trainingshuis®’ is een door Pi-groep ontwikkeld concept en is de kroon op ons hoger doel, de meer inclusieve samenleving. In het concept komen Jeugdwet, Participatiewet, AWBZ,WMO Zorgverzekeringswet en Onderwijs samen in een Masterplan, een op maat toegesneden integraal plan voor de cliënt met een stip op de horizon. Onder het motto: ‘Samen investeren in jouw toekomst’, behandelen, begeleiden en coachen wij onze cliënten naar volwaardig burgerschap. Het resultaat: Zelfstandig wonen, geschoold, gekwalificeerd en een betaalde baan. Dit doen wij door de wijk te betrekken bij de activiteiten door cliënten en de wijk te zien als één gemeenschap, geaccepteerd en zonder stigma. Dat is wat wij op deze plek willen bereiken met ons concept.

Boerderij Vrijburgh

De naastgelegen boerderij Vrijburgh is ondertussen ook aangeschaft. Deze wordt in 2015 aangepakt. Het is de bedoeling dat de boerderij een centrale functie krijgt in de wijk voor omwonenden en cliënten. Daarbij kun je – naast het geven van dagbestedings- en inloopactiviteiten –denken aan het inrichten van een galerie, vergaderfaciliteiten voor de drie omliggende wijkverenigingen en een lunchroom met verse producten uit eigen tuin. Op het grondperceel kan eventueel een dierenweide, boomgaard, moestuin en/of en bijenvolken worden gerealiseerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van oerrassen. Deze tuinen zijn niet alleen bedoeld voor de cliënten, maar ook voor de wijkbewoners zelf. Daarmee wordt de sociale inclusiegedachte die Pi-groep voorstaat geïntensiveerd door co-creatie en ontmoeting.