Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, meer dan 15 jaar in beweging

Wetenschappelijk onderzoek i.s.m. het Louis Bolk Instituut

Wetenschappelijk onderzoek i.s.m. het Louis Bolk Instituut

Onderzoek effect aanpak Trainingshuis

Pi-groep heeft een innovatief zorgconcept ontwikkeld om jeugd en (jong-)volwassenen in de GGZ sneller en duurzaam te laten integreren in de maatschappij: Het Trainingshuis®. Door de integrale aanpak van zorg, samenleving en werk is Het Trainingshuis® een uniek concept. Dit concept is er sterk op gericht de cliënt - met minder stigma - te laten integreren in de samenleving, ook wel sociale inclusie genoemd.

Het concept Trainingshuis® biedt cliënten een integraal Masterplan®, waarbij tegelijkertijd aan zorg, integratie en werk wordt gewerkt met als doel de cliënten duurzaam te laten uitstromen. Door middel van een matched care programma worden cliënten naar zelfstandig wonen en functioneren, scholing en een betaalde baan begeleid om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Binnen het concept Trainingshuis® wordt zowel de eigen verantwoordelijkheid als zelfredzaamheid bevorderd.

Verwachte resultaten van het werken volgens het concept Trainingshuis®

Inmiddels zijn er vele cliënten vanuit dit concept, naar het oordeel van zowel cliënten als zorgprofessionals, met goed resultaat begeleid. Pi-groep wil dit zorgconcept graag verder ontwikkelen en op meerdere plaatsen inzetten. Naar verwachting leidt onze aanpak in vergelijking met de bestaande zorgaanpak tot:

  • minder stigmatisering: cliënten blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
  • duurzaam herstel: de behandeling vindt geïntegreerd met het maatschappelijk functioneren plaats. In aansluiting op de definitie van positieve gezondheid en de aandacht voor herstelprocessen in de GGZ worden zelfregulerende vaardigheden getraind. Tevens is de behandeling gericht op het versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de cliënt en, indien van toepassing, het leren leven met de eigen beperkingen;
  • naar verwachting is deze innovatieve aanpak ook kosteneffectiever dan de huidige benadering voor de betreffende doelgroep.

Pi-groep wil de effecten van het concept Trainingshuis® meten door middel van wetenschappelijk onderzoek. Deze effectmeting, om het concept te onderbouwen, wordt in samenwerking met het Louis Bolk Instituut uitgevoerd. Eind april worden de resultaten van het eerste onderzoek, te weten “onderzoek naar de werkingsmechanismen en (kosten)effecten van het Trainingshuis” opgeleverd. Voor meer informatie over het onderzoek wordt verwezen naar de flyer ‘Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het concept Trainingshuis®’.