Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, meer dan 15 jaar in beweging

Health Impact Bond

Het doel van de Health Impact Bond is het ontwikkelen van arrangementen voor psychiatrische cliënten op basis van het concept zorg-samenleving-werk. Zo ontvangen psychiatrische cliënten een integraal pakket waarmee de kans op langdurig herstel en (actieve) deelname aan de samenleving zo groot mogelijk is. Vervolgens worden op basis van de ontwikkelde arrangementen, samen met de betrokken partijen, financierings- en verantwoordingsafspraken gemaakt. De voordelen hiervan zijn één indicatie en één zorgbudget waarmee de cliënt zo snel als mogelijk weer zelfstandig kan leven, wonen, werken. Een ander voordeel is dat alle tijd wordt besteed aan de cliënt in plaats van aan overhead.

In dit initiatief werken we samen met zorgverzekeraar De Friesland, Sociaal Domein Friesland, Vereniging Friese Gemeenten, Zorgbelang Fryslân / Landelijk Platform GGz , Landelijke Huisartsen Vereniging / Huisartsenkring Friesland, Vereniging Friese Ondernemers, Quality Coaching BV, het Louis Bolk Instituut en de overheid. Pi-groep is in samenwerking met deze ketenpartners met ondersteuning van het Society Impact een Health Impact Bond (HIB) aan het voorbereiden.

Eén indicatie en één zorgbudget

Ondanks dat het Trainingshuis® al bijna 3 jaar succesvolle resultaten boekt, ervaart Pi-groep nog steeds knelpunten bij het implementeren van dit zorgconcept. Deze betreffen met name de financiële schotten tussen de verschillende onderdelen zorg, samenleving en werk (Zvw, Wmo (Beschermd Wonen, Jeugd, Begeleiding), Wlz, Participatiewet en UWV) en de inzet van de ondersteuners in de zorg. Het doel van Pi-groep voor dit zorgconcept is één indicatie en één zorgbudget waarmee de cliënt zo snel als mogelijk weer zelfstandig kan leven, wonen, werken. Het grote voordeel is dat alle tijd kan worden besteed aan de cliënt in plaats van aan overhead. Om dit zorgconcept op een gedegen manier te implementeren kan financiering op basis van een Health Impact Bond een interessante oplossing bieden.

Toelichting Health Impact Bond

Een Health Impact Bond is een innovatief financieringsinstrument om innovaties in de zorg mogelijk te maken en opschaling van effectieve interventies te realiseren. In een HIB financiert een private investeerder de interventie die concrete maatschappelijke impact en gezondheidswinst oplevert en tegelijkertijd kostenbesparingen realiseert. Als de interventie de beoogde resultaten behaalt (toename van participatie van deelnemers, afname van beroep op zorg, begeleiding en hulpverlening, deelnemers zijn gezonder en de kwaliteit van leven neemt toe) en de maatschappelijke kosten ook daadwerkelijk worden gereduceerd, dan worden de private financiers uit die besparingen achteraf terugbetaald door die partij bij wie de baten zijn gevallen. Daarbovenop krijgen de financiers een redelijk en billijk rendement op hun (maatschappelijke) investering. Op deze manier creëert een HIB de mogelijkheid om meer privaat kapitaal in de zorg te investeren voor specifiek preventieve en innovatieve programma’s of projecten. Bovendien worden op deze wijze interventies bekostigd die doelmatig en kosteneffectief zijn. Tot slot stimuleert een HIB maatschappelijk ondernemerschap waarbij positieve resultaten worden beloond. Een HIB stimuleert dus innovatie, maakt het mogelijk preventieve aanpakken te financieren en draagt het bij aan kostenbesparingen. Een win-win-win situatie.

Bekijk hier een filmpje met korte toelichting op een Health Impact Bond gemaakt door Society Impact.

Een eerste stap in de voorbereiding van de HIB was het in kaart brengen van de doelgroep, interventie en concrete resultaten van het Trainingshuis® in een impactscan. De resultaten uit de impact scan waren veelbelovend en zijn gedeeld met de ketenpartners. Om de mogelijkheden tot het realiseren van een HIB verder te onderzoeken wordt in samenwerking met Society Impact een maatschappelijke kostenbaten analyse uitgevoerd. Deze MKBA wordt medio mei 2018 afgerond.