Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, al 14 jaar in beweging

Het doel van Health deal is het ontwikkelen van arrangementen voor cliënten.

Naar aanleiding van gesprekken met het ministerie van VWS en in afstemming met onze stakeholders hebben we binnen Friesland met diverse samenwerkingspartners een Health deal aangevraagd.

Het doel van de Health deal is het ontwikkelen van arrangementen voor psychiatrische cliënten op basis van het concept zorg-samenleving-werk. Zo ontvangen psychiatrische cliënten een integraal pakket waarmee de kans op langdurig herstel en (actieve) deelname aan de samenleving zo groot mogelijk is. Vervolgens worden op basis van de ontwikkelde arrangementen, samen met de betrokken partijen, financierings- en verantwoordingsafspraken gemaakt. De voordelen hiervan zijn één indicatie en één zorgbudget waarmee de cliënt zo snel als mogelijk weer zelfstandig kan leven, wonen, werken. Een ander voordeel is dat alle tijd wordt besteed aan de cliënt in plaats van aan overhead.

In dit initiatief werken we samen met zorgverzekeraar De Friesland, Sociaal Domein Friesland, Vereniging Friese Gemeenten, Zorgbelang Fryslân / Landelijk Platform GGz , Landelijke Huisartsen Vereniging / Huisartsenkring Friesland, Vereniging Friese Ondernemers, Quality Coaching BV, het Louis Bolk Instituut en de overheid.