Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Pi-groep, meer dan 15 jaar in beweging

Europees Sociaal Fonds

Europees Sociaal Fonds

De overheid wil duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. Het ministerie van SZW ondersteunt werkgevers die een programma uitvoeren dat gericht is op bevordering van duurzame inzetbaarheid. Pi-groep nam in 2015 deel aan een project Duurzame inzetbaarheid. Dit project is gedeeltelijk gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers nu en in de toekomst capabel en voldoende toegerust zijn voor de taken en verantwoordelijkheden die gesteld zijn.

In het kort bestrijken de werkzaamheden die uitgevoerd zijn binnen het project duurzame inzetbaarheid:

  • uitvoeren en bespreken van assessments;
  • uitvoeren van een competentiescan;
  • afnemen van MOP-gesprekken gebaseerd op kwaliteit, deskundigheid en persoonlijkheid;
  • ondersteunen van leidinggevenden in het uitvoeren van de MOP-gesprekken;
  • tweemaal afnemen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek;
  • Onder de loep nemen en vervolmaken van de HR-cyclus.

Met dit project is een aanzet gegeven tot het langer en productief aan het werk houden van Pi-groep medewerkers en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.