Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

‘Juist wanneer we ons ongemakkelijk voelen, kunnen we groeien’

Pilotstudie

In 2016 was 'Outdoor zorgprogramma' een succesvolle pilotstudie waarbij we ons zowel in de opbouw als bij de evaluatie van het zorgprogramma zo veel mogelijk hebben geïnformeerd door wetenschappelijke literatuur. In 2017 bouwden we verder op de verworven kennis en de evaluaties van zowel de cliënten als de specialistische begeleiders.

Werkwijze

Bij aanvang van het programma vindt met iedere cliënt een nulmeting plaats en aansluitend een tussen- en eindmeting. Ontwikkeling en resultaten volgen we en leggen we vast voor gedegen onderzoek en verdere ontwikkeling van het Outdoor zorgprogramma.