Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

‘Juist wanneer we ons ongemakkelijk voelen, kunnen we groeien’

Onderzoek Outdoorprogramma

In aanvulling op de aanpak in het Trainingshuis® biedt Pi-groep cliënten het programma Outdoor aan. Het programma Outdoor is gericht op het verkrijgen van een totaalbeeld van de cliënt en mogelijke observatie ten behoeve van het verbeteren van een diagnose, get the whole picture.

Het Outdoor programma wordt geboden op het eiland Ameland en biedt in vijf dagen de mogelijkheid om op een leerzame manier ervaringen op te doen. Er zijn gevarieerde activiteiten die in het teken staan van sport, spel en vaardigheden. De activiteiten richten zich op het verwerven van inzicht in eigen kunnen, grenzen verleggen, verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen aangaan en samenwerken. De cliënten werken aan fysieke en mentale vaardigheden en leren om in contact te komen met hun talenten en omgeving. Op een actieve manier werken cliënten aan persoonlijke doelen en leren gericht te kijken naar hun stip op de horizon. De cliënten maken deel uit van een groep van maximaal acht cliënten waarbij ze samenwerken en elkaar helpen om doelen te bereiken. Iedere groep heeft een groepsleider die voor de dagelijkse begeleiding verantwoordelijk is. Dit biedt structuur voor de cliënten en de mogelijkheid voor gedegen observatie.

Onderzoek en verdere ontwikkeling Outdoor programma

Bij aanvang van het programma vindt met iedere cliënt een nulmeting plaats en aansluitend een tussen- en eindmeting. De ontwikkeling en resultaten volgen we en leggen we vast voor gedegen onderzoek en verdere ontwikkeling van het Outdoor programma.