Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
Pi Groep Logo
Wij zijn bereikbaar op: 0800 744 76 37
Twitter Facebook Linkedin
Viering hoogste punt Trainingshuis
Viering hoogste punt Trainingshuis

Op 11 maart jl. werd er een mijlpaal gevierd, namelijk het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van het Trainingshuis. Hiervoor waren een aantal betrokkenen uitgenodigd waaronder twee wethouders van de gemeente Smallingerland. Jos van der Horst en Marja Krans gaven acte de présence.

Meer info over wat zij doen is te vinden op: www.smallingerland.nl/College-van-BenW

Openingswoord Directeur-Bestuurder Pi-groep,    Tjeerd Nijboer
Openingswoord Directeur-Bestuurder Pi-groep, Tjeerd Nijboer

Nadat Directeur-Bestuurder van Pi-groep, Tjeerd Nijboer, hen en alle anderen welkom had geheten gaf hij aan verheugd te zijn over het bereiken van het hoogste punt van dit Trainingshuis.
Er wordt wel eens gezegd dat een diamant ontstaat onder druk en zijn glinstering door wrijving. Nou, ik zal u zeggen dat het hele proces – van aankoop grond, 2 ontwerpen en 2 architecten verder, de transitie, moeilijke banken en niet te vergeten, dit bouwproces, de nodige druk en wrijving gaf en geeft om deze plannen te realiseren.”

Tjeerd geeft aan dat het vandaag zeker niet alleen om de stenen gaat , maar des te meer om het concept en de locatie, en boven alles uiteraard om de  cliënten, de parels.
Het zijn soms ook lastige oesters, maar daar doen we het wel voor. Ik heb mij laten vertellen dat een parel ontstaat door de samenstelling van de oester zelf. Maar dat de groei van de parel pas echt gedijt in een vruchtbare omgeving. Daarom, midden in een woonwijk wonen onze jongeren en jongvolwassenen tijdelijk tussen de omwonenden in een gemeenschappelijk samenleven, ongekunsteld ‘groeten en ontmoeten’ met zo nu en dan gezamenlijke activiteiten! “

Waarom noemt Pi-groep dit een Trainingshuis?
“Allereerst verdient een jongere en jongvolwassene zo weinig mogelijk het stempeltje, want dat belemmert – meer dan we beseffen - in grote mate zijn of haar succesvolle doorstroom en uitstroom. Daarnaast bieden wij een ontwikkelingsgerichte totaalaanpak in zorg en werk met ongedwongen en natuurlijke steun van de wijk. Daarmee investeren wij samen in onze jongeren en jongvolwassenen.”

Tjeerd geeft aan dat de keuze voor deze wijk mede had te maken met het respect dat hij kreeg voor de grondhouding van de Vrijburghers. “Zij zijn een groot voorbeeld hoe de samenleving ook kan reageren op onze doelgroep.”

De buurtboerderij gaat functies vervullen als inloophuis, dagbesteding, galerie, kleine lunchkeuken, vergaderfaciliteiten o.a. voor deze wijk en omliggende wijken en bed & breakfast. Er komen kleinvee, vennen, bijenvolken, heide, struiken en kleine bospartijen en een biologische moestuin.

Er zullen 6 tot 8 medewerkers rond de 50 jaar, met een uitkering, worden getraind om ondersteuning te bieden in Het Trainingshuis.
“In augustus gaan we inhuizen. En niet Pi-groep woont in de wijk, maar onze cliënten wonen hier tijdelijk en werken aan hun herstel, groei en ontplooiing.”

Na een korte pauze gaf Tjeerd Nijboer het woord aan Jos van der Horst, wethouder van de gemeente Smallingerland.

Jos van der Horst, wethouder gemeente Smallingerland
Jos van der Horst, wethouder gemeente Smallingerland

Jos van der Horst, wethouder Gemeente Smallingerland.

Portefeuille:

 • Decentralisatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten/Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
  Wonen, wijk- en dorpsontwikkeling
 • Leefomgeving (Openbare werken)
 • Sport
 • Coördinerend wethouder vitale wijken en dorpen
 • 3de Loco burgemeester

Wethouder  Van der Horst geeft aan dat de Raad van de gemeente Smallingerland een aantal centrale ambities heeft vastgesteld als het gaat over de manier waarop  zij met elkaar omgaan. Het toepassen hiervan doen zij ook met een aantal zorgaanbieders met wie intensief wordt samengewerkt.

In samenhang met het Trainingshuis merkt Van der Horst het volgende op:

De eerste ambitie is:
Iemand die vastloopt, die helpen we, toch?
De samenleving is al complex genoeg. Het is niet gemakkelijk om je altijd maar weer staande te houden in deze maatschappij. Wat is er dan mooier dan een veilige plek, midden in de samenleving. Niet eindeloos pappen en nathouden, maar doorpakken en afspraken maken hoe je de draad weer kunt oppakken.”

De tweede ambitie is:
Voorkomen is beter dan genezen, toch?
“Iedereen heeft de mond altijd vol van preventie, maar het is altijd veel makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom spreekt het motto van het Trainingshuis mij ook zo aan: 'Samen investeren in jouw toekomst’. Want investeren in jeugd en jongvolwassenen is belangrijk.”

De derde ambitie is:
Niet van het kastje naar de muur, toch?
“Het knappe van het Trainingshuis vind ik de manier waarop er verschillende wetten en financieringsvormen samenkomen in een integraal plan voor de cliënt. Want er zijn zo veel verschillende regelingen en regels waar aan moet worden voldaan. De bewoners hoeven niet naar verschillende loketten, want er is al heel veel geregeld. Dan hoeven we ons gelukkig minder bezig te houden met bureaucratie en kunnen we met z'n allen weer aan het werk gaan en er voor zorgen dat niemand tussen wal en schip beland.”

De vierde en laatste ambitie is
Jij hebt mensen om je heen iets te bieden, toch?
“In Smallingerland geloven we dat iedere inwoner de ander iets te bieden heeft. Ook al heb je een handicap of beperking: jij kunt iets voor de ander betekenen.
En dat zie ik ook weer terug in het Trainingshuis. De manier waarop het een onderdeel is van de samenleving en ook straks natuurlijk met de buurtboerderij. Pi-groep noemt dit de sociale inclusie gedachte, ik noem het samenleven, punt. Hoe dan ook het sluit uitstekend aan bij de ambities van de gemeente Smallingerland.”

“Dus vandaag vieren we het hoogste punt. Maar ik weet zeker dat ik, en ik denk ook u allen, niet kan wachten totdat het Trainingshuis en straks ook de buurtboerderij in gebruik gaan worden genomen. Hartelijk dank in ieder geval dat wethouder Krans en ik dit feestelijke moment samen met u hebben mogen vieren.”
       

© 2014 Pi-groep Klik hier om je uit te schrijven