Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
Pi Groep Logo
Wij zijn bereikbaar op: 0800 744 76 37
Twitter Facebook Linkedin
Open Huis, 25 november 2015
Open Huis, 25 november 2015

Op 25 november 2015 organiseerden we een ‘Open Huis’ nog vóórdat Het Trainingshuis operationeel werd. Veel wijkbewoners maakten gebruik van deze exclusieve inkijk. Daar zijn wij erg tevreden over.

De Boerderij

Tijdens het Open Huis lieten we de ontwikkelingen zien van de boerderij en de omgeving. De bedoeling is deze omgeving in overleg met bewoners en wijkraad vorm te geven. Zo wordt er binnenkort een dam geplaatst in de sloot achter de boerderij waardoor deze vanaf de achterzijde toegankelijk wordt.

Trainingshuis operationeel
Trainingshuis operationeel

Het Trainingshuis is inmiddels volledig operationeel. Het terrein voor Het Trainingshuis is vlak gemaakt en bestraat zodat het vanaf de weg te benaderen is.
Er wordt hard gewerkt aan het ontwerp van de ruimte om Het Trainingshuis. Intern kijken we naar de mogelijkheid voor sportactiviteiten.

Trainingshuis in Almere?

Pi-groep is vorig jaar in gesprek gegaan met de gemeente Almere om te kijken naar de mogelijkheden voor de bouw van een Trainingshuis in Almere.
In maart vindt hierover het tweede gesprek plaats.

Officiële opening 25 april a.s.
Officiële opening 25 april a.s.

We zijn druk bezig voorbereidingen te treffen voor de officiële opening van ons Trainingshuis op 25 april a.s. De officiële handeling wordt uitgevoerd door staatssecretaris Van Rijn van VWS.

Pi-groep en 'Samen Sterk'.
Pi-groep en 'Samen Sterk'.

Pi-groep is komend voorjaar te zien in het televisieprogramma ‘Samen Sterk’op SBS6. Dit is een televisieprogramma waarin we laten zien hoe we als samenleving, als zorgverlener en als cliënt samen sterk kunnen staan. Uitzendingen starten op 14 mei a.s.

Laatste nieuwsbrief in deze vorm.

Nu Het Trainingshuis operationeel is wordt de titel, vormgeving en inhoud van alle volgende nieuwsbrieven algemener. Hierin houden we u, naast nieuws over Het Trainingshuis, de buurtboerderij en de omgeving ook op de hoogte van overig nieuws van Pi-groep.

© 2014 Pi-groep Klik hier om je uit te schrijven