Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
Pi Groep Logo
Wij zijn bereikbaar op: 0800 744 76 37
Twitter Facebook Linkedin
Algemeen

Deze digitale nieuwsbrief is (veel) later verstuurd dan dat de papieren versie is rondgebracht in de wijk.  Daarom heeft de tijd een aantal berichten ingehaald: het Open Huis is ondertussen geweest en de werkzaamheden op ons Trainingshuis zijn gestart. Alle clienten hebben hier hun intrek genomen. De tijdelijke units zullen zo spoedig mogelijk verwijderd worden. 

Sneak preview nummer 2
Sneak preview nummer 2

Er waren zoveel positieve reacties op de eerste sneak preview van 19 augustus jl. dat Pi-groep heeft besloten meer relaties deze exclusieve inkijk te bieden. Een tweede sneak preview vond plaats op 12 november jl. Onder de aanwezigen een aantal arbeidsdeskundigen van het UWV, een beleidsadviseur van de gemeente Almere, de directeur algemene zaken van Behandelcentrum Woodbrookers en een zorginkoper GGZ van coöperatie VGZ.

Omdat gebouw A al bewoond was en er in gebouw C nog druk gewerkt werd, kreeg men de meeste informatie in gebouw B waarin de werkzaamheden zo goed als afgerond zijn.

 

Open huis 25 november
Open huis 25 november

Uiteraard willen we ook de bewoners uit de wijk, die tot nu toe alleen de bouwontwikkelingen aan de buitenkant konden bewonderen, de kans geven binnen te kijken. Daarom hebben we op 25 november Open Huis tussen 16.00 en 18.00 uur. Men kan vrij binnenlopen.

Op deze dag willen we ook graag aandacht vragen voor de ontwikkeling van de boerderij en de omgeving daar omheen. De bedoeling is dit in overleg met bewoners en wijkraad vorm te geven. Het belangrijkste is de inrichting van een tuin naast de boerderij, die zowel een betekenis en functie heeft voor de cliënten van Pi-groep als  voor de bewoners en bezoekers uit de omgeving. 

Wij willen graag weten wat de wensen en ideeën zijn van de bewoners voor het benutten en invullen van de ‘buurttuin’ en buurtboerderij en dit met bewoners en wijkraad ook daadwerkelijk realiseren.

Dus mochten er bewoners zijn die al wensen en/of ideeën voor hebben: kom op 25 november!

De uitnodigingen zijn ondertussen verstuurd en opgeven kan per mail e.dewit@pi-groep.eu of telefonisch via 088-744 75 00 en vragen naar Ettie de Wit.

 

Stand van zaken nieuwbouw
Stand van zaken nieuwbouw

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat het in de planning lag om gebouw A in de tweede helft van oktober in gebruik te nemen. Dat is gelukt! De 8 cliënten die hier gingen wonen zijn daadwerkelijk verhuisd in week 42.

Gebouw B is door de aannemer al opgeleverd zodat we het nu gaan inrichten. In gebouw C worden door de aannemer de laatste klusjes uitgevoerd waardoor ook dit gebouw eind week 47 kan worden opgeleverd. In week 49 kunnen desbetreffende clienten hier naartoe verhuizen. Vanaf week 50 starten dus ook, naast cliënten die langdurig bij ons wonen, alle activiteiten voor cliënten die  hun traject doorlopen op Het Trainingshuis naar een volwaardige plek in onze samenleving!

 

© 2014 Pi-groep Klik hier om je uit te schrijven