Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
Pi Groep Logo
Wij zijn bereikbaar op: 0800 744 76 37
Twitter Facebook Linkedin
Sneak preview 19 augustus 2015
Sneak preview 19 augustus 2015

Op 19 augustus jl. heeft Pi-groep een klein aantal relaties een exclusieve inkijk in het Trainingshuis geboden. Bij deze zogenaamde sneak preview waren vertegenwoordigers van De Friesland, wethouders van de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland, bestuur ZuidOostZorg en vertegenwoordigers uit de wijkraad Vrijburgh aanwezig.

In een informele setting kregen alle genodigden de visie achter het Trainingshuis te horen en was er een mogelijkheid om van gedachten te wisselen over het
concept. Een rondleiding door de gebouwen zorgde voor een goede indruk. Deze sneak preview krijgt een vervolg in een tweede versie op 3 november a.s. Hiervoor worden relaties uitgenodigd die op 19 augustus door omstandigheden niet aanwezig konden zijn, aangevuld met aan aantal anderen.

Officiële opening
Officiële opening

Wij kunnen nu al melden dat de officiële opening van Het Trainingshuis zal zijn op 25 april 2016 in aanwezigheid van staatssecretaris van VWS, de heer Martin van Rijn.

Stand van zaken nieuwbouw
Stand van zaken nieuwbouw

Op het werkcentrum van Pi-groep is er met ‘man en macht’ gewerkt aan de realisatie van de meubelen voor onze cliënten (met uitzondering van clienten die bij ons voor een langere periode verblijven in gebouw A) in het Trainingshuis. Zij krijgen van Pi-groep een 1-persoons bed, een kast, een bureau, een nachtkastje en een kapstok. Allemaal vervaardigd van steigerhout met een professionele afwerking.
Deze meubels bleven niet onopgemerkt waardoor deze, en ontwerpen op verzoek, ook vervaardigd worden voor meubelleveranciers. Bedoeling is om in de toekomst deze activiteiten uit te breiden zodat ons Werkcentrum zakelijk zelfvoorzienend wordt.

Gebouw A (langdurige zorg)

Het ligt in de planning om in de tweede helft van oktober gebouw A in gebruik te nemen. Dat betekent dat de 8 cliënten voor langdurige zorg, die hier gaan verblijven voor een langere periode, uitgenodigd werden om een kamer te kiezen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat iedereen het eens was met zijn/haar definitieve keus.
Daarnaast hebben de toekomstige bewoners zelf meegedacht en meegekozen in het kleurenpallet voor op de kamers.

Gebouw B en C
Gebouw B en C

In gebouw B en C hebben cliënten geen inspraak in het kleurenpallet. Deze kleuren zijn bepaald door Pi-groep in overleg met een kleuradviseur. De achtergrond van deze werkwijze past bij de ontwikkeling die de cliënt doorloopt gedurende de realisatie van zijn/haar verblijf. Er is wel besloten om de kleuren in gebouw B
(start fase onderzoek) wat rustiger te houden ten opzichte van die in gebouw C. Eerst rust en dan toeleiden naar de huidige samenleving waarin het niet altijd rustig is maar waarin je met een goede basis prima uit de voeten moet kunnen. In gebouw B en C gaat Pi-groep ook werken met silhouetten op de muur. Samenhangend met de kleur zijn deze silhouetten bij binnenkomst rustige prints en worden ze richting het (weer) deelnemen aan de samenleving wat uitgesprokener en levendiger. De planning is dat deze twee gebouwen eind november, begin december worden opgeleverd waarna zo snel mogelijk daarna kan worden begonnen met inhuizen.

Een duurzame oplossing voor vloerverwarming is gevonden in het plaatsen van een warmtepomp. Deze pomp laat water door de grond lopen en verwarmt of
koelt dit. Er zijn enkele cv-ketels geplaatst voor kraanwater. Verder is men druk bezig de pvc-vloeren te leggen, de badkamers te betegelen, te behangen en te sauzen, elektrische installaties aan te leggen en de keukens te plaatsen. Hierna volgen de laatste activiteiten voor oplevering: het plaatsen van alle deuren, de zonwering aan de buitenzijde en de wandcontactdozen binnen. Zoals eerder aangegeven hopen we dat deze activiteiten zijn afgerond begin december.
De bestrating en het grind is ondertussen gelegd. Men is nu bezig met egaliseren van de grond waarna het nog ingezaaid wordt met gras.

Boerderij

We hebben een vergunning aangevraagd voor het kappen van bomen om de boerderij. Nadat een aantal bomen zijn omgewaaid tijdens de zomerstorm en op
de boerderij terecht kwamen hebben we besloten ook andere bomen preventief te kappen. Het is onverantwoord deze nog langer te laten staan.

Voor de restauratie van de boerderij is subsidie aangevraagd. Mede omdat het hier gaat om een rijksmonument willen we bij de verbouwing rekening houden met de historie van deze monumentale boerderij.

Voor het renoveren, ver- en bijbouwen van en bij de boerderij is een omgevingsvergunning nodig. Deze is ondertussen aangevraagd bij de gemeente.

Tuinen
Tuinen

Voor de buurttuin is in samenwerking met de wijkraad subsidie aangevraagd bij het oranjefonds. In deze buurttuin kan men wandelen, groente telen (voor eigen gebruik in boerderij en Trainingshuis) en zal er kleinvee worden gehouden. De wijkraad en bewoners in de wijk worden betrokken bij de ontwikkeling van de tuinen en het gebruik ervan zal in overleg plaatsvinden. Uiteindelijk moeten de tuinen een ontmoetingsplek worden voor alle wijkbewoners, wel of niet in zorg bij Pi-groep.

© 2014 Pi-groep Klik hier om je uit te schrijven