Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
Pi Groep Logo
Wij zijn bereikbaar op: 0800 744 76 37
Twitter Facebook Linkedin
Stand van zaken nieuwbouw
Stand van zaken nieuwbouw

Ondertussen is goed te zien dat het voorjaar is aangebroken en ook qua vorderingen in de bouw is het ‘lente’. Alle werkzaamheden die onder de vloer moesten plaatsvinden zijn afgerond. Het werk heeft zich verplaatst naar bovengronds.  

Op alle drie de gebouwen zijn de gevelplaten aangebracht en  zijn kozijnen, ramen en deuren geplaatst, dus kunnen we zeggen dat het praktisch gezien droog en winddicht is binnen.

Werkzaamheden die nu van start gaan, zijn het plaatsen van de binnenwanden, gas, water en elektrisch aansluiten en het plaatsen en aansluiten van het sanitair.

Ondertussen is men begonnen met het aanbrengen van gevel- en dakafwerking. Deels is al heel goed zichtbaar hoe dit eruit gaat zien. Binnen is men bezig met het leggen van vloerverwarming, het storten van de afwerkvloer en het plaatsen van de binnenwanden.

Rondom deze nieuwbouw wordt er ook al gekeken naar het ontwerp van de ruimte eromheen. In de keuze van materalen hiervoor willen we proberen verbinding te maken met de gebouwen en de omgeving.

Aangezien de werkzaamheden buiten wel doorlopen is het noodzakelijk alvast na te denken over de inrichting van de gebouwen. De indeling is rond maar over de aankleding en het kleurgebruik intern hebben we een interieurarchitecte benaderd. Samen met haar wordt er niet alleen gekeken naar het kleurgebruik maar ook naar de keuze van vloeren, verlichting, sfeerbeelden enz.
Als Pi-groep vinden we dat keuzes hierover moeten passen bij de beleving van datgene dat we willen uitstralen. En uiteraard moeten we ons hiervoor  ook verplaatsen in de belevingswereld van onze bewoners. Zij moeten zich ‘thuis en veilig’ voelen. Ook duurzaamheid speelt bij deze keuzes weer een belangrijke rol.

Binnen het hele project vergeten we uiteraard ook onze buurtboerderij niet. Zoals we eerder hebben gemeld gaan we bij de buurtboerderij o.a. een biologische moestuin aanleggen en komen er vennen en bospartijen naast. Beide kavels zijn eigendom van de gemeente dus met hen kijken we naar de inrichting hiervan. Buurtbewoners worden ook bij deze plannen betrokken aangezien zij ook gebruik kunnen gaan maken van dit stukje groen in de wijk. We zijn ons aan het oriënteren over of en hoe buurtbewoners onze jongeren en jongvolwassenen kunnen ondersteunen bij het telen van de groente in de moestuin. 

Kim zoekt hulp
Kim zoekt hulp

Kim is 17 jaar en is ‘druk’ in haar hoofd. Hierdoor heeft ze moeite met het volgen van de lessen op school en kost het maken van huiswerk veel energie. Ook wordt ze gepest en daarom gaat ze niet graag naar school. Ze spijbelt veel waardoor ze achterloopt op haar klasgenoten. Toen Kim jonger was, is bij haar de diagnose PDD-NOS en ADD gesteld. 

Thuis gaat het ook niet altijd goed. Ze is vaak te laat voor het eten en haar kamer is een chaos. Ze heeft moeite met opstaan en is daardoor vaak te laat op school. Kim zit het liefst de hele dag op haar kamer. Haar ouders moeten haar vaak helpen bij haar problemen. Bas, het jongere broertje van Kim, heeft ook veel last van het gedrag van Kim. Kim voelt zich ongelukkig, ze is eenzaam en de enige vrienden die ze heeft, zijn via Facebook en Twitter. 

Haar ouders maken zich zorgen over de toekomst van Kim en kunnen haar niet meer de aandacht geven die ze nu juist nodig heeft. Als er nu niets gebeurt, dan kan Kim in de toekomst niet zelfstandig wonen, beseffen ze. En wie moet er voor Kim zorgen als zij er niet (meer) zijn? 

Kim weet ook wel dat er iets moet veranderen en maakt samen met haar ouders een afspraak bij de huisarts. Tijdens dit gesprek vertelt de huisarts over Pi-groep en het Trainingshuis. Hij heeft goede ervaringen met Pi-groep en verwijst Kim daarom door met een verwijsbrief.

Zoals afgesproken wordt Kim binnen 48 uur teruggebeld door een medewerker van Pi-groep. De medewerker stelt alvast een aantal algemene vragen zodat Pi-groep een beeld krijgt van de klachten van Kim. Diezelfde dag wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. 

Kim neemt haar vader en moeder mee naar het intakegesprek. Ze hebben dit gesprek met een psychiater en een teamcoördinator van het Trainingshuis. Door de psychiater wordt uitgebreid ingegaan op de klachten die ze heeft. Kim en haar ouders mogen alles vertellen. Kim vindt het eerst spannend, zo’n gesprek,  maar na een tijdje voelt ze zich al snel op haar gemak. Door de teamcoördinator wordt er uitleg gegeven over Het Trainingshuis en krijgt Kim een rondleiding. Ze vindt het Trainingshuis er mooi uitzien en wil hier graag wonen om te leren zelfstandig te worden.  

Tijdens het gesprek heeft de psychiater ontdekt dat Kim ook depressief is. Na dit gesprek bespreken hij en de teamcoördinator de situatie van Kim in het behandelteam om er zeker van te zijn dat Kim bij Pi-groep de zorg krijgt die ze nodig heeft. Er wordt bepaald welke hulp ze nodig heeft en welke medewerker(s)  deze hulp/zorg gaat/gaan bieden. 

De teamcoördinator Trainingshuis  belt Kim op en vertelt haar dat ze over twee weken in het Trainingshuis terecht kan. Kim wordt samen met haar ouders uitgenodigd voor een adviseringsgesprek. Daarin bespreken zij alle zaken die van belang zijn als Kim in het Trainingshuis komt wonen. In de afgelopen tijd is er door Pi-groep een behandelplan opgesteld welke ook besproken wordt tijdens dit gesprek. Zo zijn Kim en haar ouders overal van op de hoogte. Er wordt meteen een datum en tijd vastgesteld waarop Kim kan komen wonen in het Trainingshuis. Ze vindt het eng maar is toch ook wel blij en laat snel aan haar vrienden op Facebook weten dat ze over twee weken gaat verhuizen naar het Trainingshuis. Haar vrienden reageren positief. 

Voordat Kim naar het Trainingshuis gaat, maken zij en haar ouders kennis met haar zorgcoach. Dit wordt haar vaste begeleider die tijdens haar hele traject bij Pi-groep het aanspreekpunt is. Wekelijks is er met deze zorgcoach overleg om te kijken hoe het allemaal gaat. Om Kim te helpen op school heeft Pi-groep een opleidingsspecialist. Deze neemt na het adviseringsgesprek contact op met Kim voor het maken van een afspraak.

Kim heeft het gevoel dat ze er niet meer alleen voor staat en heeft zin te starten in het Trainingshuis.

 

 

© 2014 Pi-groep Klik hier om je uit te schrijven