Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
Pi Groep Logo
Wij zijn bereikbaar op: 0800 744 76 37
Twitter Facebook Linkedin
Nieuwsbrief januari 2018

Geachte lezer,

Alstublieft! Onze eerste nieuwsbief van 2018. Met daarin nieuws over innovaties en plannen voor de komende periode.

Veel leesplezier toegewenst!

Tjeerd Nijboer,
Directeur-bestuurder Pi-groep

Unieke samenwerking Woonzorg Flevoland Almere
Unieke samenwerking Woonzorg Flevoland Almere

Pi-groep Zorg en Woonzorg Flevoland tekenden afgelopen zomer een intentieverklaring om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor de start van een 24-uurs zorg locatie in Almere. Door het tekenen van een intentieverklaring, committeren we ons aan het zoeken van een geschikte locatie in Almere waar de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met psychiatrische problematiek gecombineerd wordt met de zorg voor ouderen met psycho-geriatrische problematiek. Inmiddels zijn we in gesprek met een Projectontwikkelaar voor nieuwbouw.

>> Lees meer over de intentieverklaring
Pi-groep breidt aanbod ggz in Noordoostpolder uit
Pi-groep breidt aanbod ggz in Noordoostpolder uit

Vanaf januari dit jaar behandelt Pi-groep volwassen cliënten in de Noordoostpolder. Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling. Inmiddels is er een geheel nieuw team voor de locatie in Emmeloord samengesteld en zijn we deze maand van start gegaan! In februari nemen we onze intrek in een nieuwe lokatie aan de Urkerweg, die binnenkort in het bijzijn van burgemeester Aucke van der Werff van de Noordoostpolder, feestelijk geopend zal worden.

Pi-groep tekent voor 'Winst voor milieu, mens en dier'
Pi-groep tekent voor 'Winst voor milieu, mens en dier'

Afgelopen november ondertekende Tjeerd Nijboer tijdens de Klimaattop Noord-Nederland, samen met een groot aantal andere partijen, de Intentieverklaring/Samenwerking tussen stakeholders. De bedoeling is om te komen tot “Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe”. 

>>Lees meer over deze samenwerking
Cliƫnten schilderen mee aan 'Fries Panorama'
Cliƫnten schilderen mee aan 'Fries Panorama'

In het kader van 'Leeuwarden culturele hoofdstad 2018' schilderen een aantal cliënten van Pi-groep mee aan een groot panorama van het Friese landschap. Aan dit project, geïnitieerd door Stichting Panorama Franeker, doen mensen mee die – al dan niet voor langere tijd – gebruik maken van de psychiatrie. Op onze locatie Vrijburgh wordt momenteel gewerkt aan de inrichting van een atelierruimte waar cliënten straks aan de slag kunnen voor het panorama. Op verschillende plaatsen in Friesland wordt gewerkt aan de schildering. Het gezamenlijk gemaakte panorama is in de zomer van 2018 te bezichtigen op het terrein van GGZ Friesland in Franeker.

Ontwikkelingen Oculus Rift (Virtual Reality) bril
Ontwikkelingen Oculus Rift (Virtual Reality) bril

Ook de ontwikkelingen voor wat betreft de Oculus Rift bril gaan rap. We hebben bij diverse organisaties, waaronder de Autisme Vereniging Friesland, presentaties gehouden over de mogelijkheden van de VR-bril. Daarnaast zijn we een partnerschap aangegaan met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) voor de masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn.

>>Lees meer over Oculus Rift
Voortgang eerste Friese Health Impact Bond
Voortgang eerste Friese Health Impact Bond

Alweer een jaar geleden presenteerden we de contouren van een Health Impact Bond (HIB) tijdens de eHealth week. In een HIB financiert een private investeerder een zorginnovatie gericht op gezondheidswinst door middel van een samenwerkingsverband tussen partijen, waarbij de opbrengsten zowel maatschappelijk als financieel zijn. Inmiddels zijn we een stuk verder. De eerste tekenen zijn gunstig om in 2018 de eerste Friese Health Impact Bond (HIB) te sluiten, maar er moet nog veel gedaan worden.

Outdoor zorgprogramma op Ameland
Outdoor zorgprogramma op Ameland

Ook in 2018 nemen onze cliënten weer deel aan het Outdoor zorgprogramma op Ameland. Vanaf mei is het BaseCamp van Frysian Vikings weer beschikbaar voor Pi-groep. Het Outdoor zorgprogramma is gericht op het verkrijgen van een totaalbeeld van de cliënt door observatie: ‘Get the whole picture’. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk een diagnose bij te stellen. Groepsbegeleiders en behandelaars maken onderdeel uit van de groep en kunnen dus te allen tijde reageren en/of bijsturen.

Het BaseCamp en Outdoor zorgprogramma zijn ook bedoeld voor externe organisaties, zoals scholen, verenigingen of instellingen. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op www.pi-groep.eu/outdoor. Vragen kunt u mailen naar outdoor@pi-groep.eu.

© 2014 Pi-groep Klik hier om je uit te schrijven