Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
Pi Groep Logo
Wij zijn bereikbaar op: 0800 744 76 37
Twitter Facebook Linkedin

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen van nieuwbouw van het Trainingshuis®  en de activiteiten die Pi-groep hier gaat ontplooien. 

Het concept Trainingshuis
Het concept Trainingshuis

Pi-groep is aangesloten bij het MVO Netwerk Zorg van MVO-Nederland. Voor Pi-groep betekent MVO dat zij nadrukkelijk rekening houdt met de ecologische mogelijkheden van de planeet, gebruik maakt van de creativiteit van medewerkers en van het zelf herstellend vermogen van mensen met een zorgvraag.

Duurzaamheid komt terug in de manier waarop Pi-groep zorg verleent. We gaan uit van de zelfredzaamheid tijdens het hulptraject. Het is een duurzame investering in mensen.

Duurzaamheid heeft ook een rol gespeeld in de keuze voor het woonconcept van ons Trainingshuis. Daarom is voor een zogenaamd Lofthome. Dit is een energiezuinige woning van staal, glas en hout. Duurzaam, milieuvriendelijk en onderhoudsarm - met een minimalistische industriële uitstraling. Minder is meer. Het woonconcept gaat uit van eenvoud en multifunctionaliteit. Het biedt een optimaal wooncomfort en een ruimtelijk groots en transparant leefklimaat dat voor 100% flexibel indeelbaar is. Draagmuren ontbreken, dus binnenwanden kunnen naderhand verplaatst of weggehaald worden. LOFTHOME is daarom levensloopbestendig en past zich aan elke levensstijl of -fase aan.

Als uitvoerder voor dit nieuwbouwproject is gekozen voor Van der Wiel Holding B.V.

Stand van zaken nieuwbouw
Stand van zaken nieuwbouw

Op 12 december 2014 was het dan eindelijk zover. De eerste paal voor nieuwbouw Trainingshuis werd een feit. In hoogsteigen persoon drukte directeur-bestuurder Tjeerd Nijboer, onder toeziend oog van echtgenote en twee kinderen, de eerste paal de grond in.

Begin januari heeft men de betonnen fundering gestort. Deze is ondertussen ontkist zodat men nu bezig kan met de aanleg van riolering en het plaatsen van de kanaalplaten. Tevens is er een begin gemaakt met het optrekken van de staalconstructie.

Wat kan Kim verwachten als ze in ons Trainingshuis komt wonen?
Wat kan Kim verwachten als ze in ons Trainingshuis komt wonen?

Allereerst is het Trainingshuis niet alleen een gebouw, maar een concept om jongeren met complexe problematiek blijvend op de rit te krijgen. De problemen van de verschillende levensgebieden worden in de juiste volgorde aangepakt, gelijktijdig of opeenvolgend.

In het Trainingshuis wordt er gewerkt aan behandeling en integratie in de samenleving, naar scholing en werk. We behandelen, begeleiden en coachen Kim naar een volwaardige rol in de maatschappij. We bieden haar een veilige omgeving in een inclusieve woonwijk. Hier krijgt ze ook ondersteuning van de buren. Dat zorgt voor een welkom gevoel.

Pi-groep wil mensen in de basis zo sterk mogelijk maken, zodat men zelf verder kan. 

In het Trainingshuis leert Kim weer in zichzelf geloven. De integrale aanpak van het Trainingshuis blijkt drie keer zo effectief als bij losse trajecten. Het zorgt ervoor dat Kim een stevig fundament heeft voor de rest van haar leven.

Resultaat: zelfstandig, geschoold en met een baan.

Pi-groep, samen investeren in jouw toekomst.

© 2014 Pi-groep Klik hier om je uit te schrijven