Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

zorg | samenleving | werk

Disclaimer

Totstandkoming

De informatie op www.pi-groep.eu komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Pi-groep Zorg B.V.. De uitvoering van en het onderhoud aan www.pi-groep.eu wordt gedaan door reclame en communicatiebureau Sterc BV. Pi-groep Zorg B.V. besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.pi-groep.eu.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Pi-groep Zorg B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.pi-groep.eu.

Links

Het is mogelijk dat via de internetsite van www.pi-groep.eu toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Pi-groep Zorg B.V. kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.pi-groep.eu, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Pi-groep Zorg B.V., haar klanten of eventuele licentiegevers.
Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pi-groep Zorg B.V., haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.