Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Samen investeren in jouw toekomst

Wachttijden en wachtlijsten

Wachttijden

Voor aanmelding voor behandeling en/of begeleiding of verblijf bij Pi-groep heeft u een verwijsbrief van de huisarts of erkende verwijzer nodig of een indicatie van de gemeente. 

Binnen 48 uur na de verwijzing neemt een professional telefonisch contact met u op voor een screening. Hierbij is het doel om een beeld van uw klachten te krijgen en u informatie over de mogelijkheden binnen Pi-groep te geven. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging  voor een intakegesprek op één van de locaties van Pi-groep in Groningen, Drachten, Emmeloord, Almere of Lelystad. De snelheid waarop dit kan hangt uiteraard ook af van de tijden waarop u zelf kunt. 

Actuele wachttijden*

De aanmeldingswachttijd bij Pi-groep is maximaal drie weken, in de regio Flevoland is deze momenteel minimaal 2 maanden. Indien sprake is van een urgente aanmelding is de aanmeldingswachttijd maximaal 1 week.

De behandelingswachttijd bij Pi-groep betreft maximaal 2 weken. Deze behandelingswachttijd geldt voor alle hoofddiagnosegroepen in de SGGZ en de voor de GBGGZ.

Deze aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd geldt voor verzekerden van De Friesland, Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, DSW en Multizorg VRZ.

Pi-groep heeft voor 2018 geen afspraken met zorgverzekeraar CZ. Afhankelijk van uw type polis bij CZ is het mogelijk toch behandeling bij Pi-groep te ontvangen. Het is dan van belang vooraf contact op te nemen met onze Centrale Zorgadministratie op nummer 0800 – 744 76 37.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Laatste update: 12 maart 2018

Verblijven bij Pi-groep 

Als geestelijke problemen het lastig maken om (tijdelijk) zelfstandig te wonen, dan kan het verblijf in een Trainingshuis of een Woontrainingshuis van Pi-groep uitkomst bieden. Tijdelijk verblijven kan in verschillende vormen; van intensieve behandeling en begeleiding naar oefenen in zelfstandig wonen met uitstroomvoorzieningen. We bieden ook een beperkt aantal plaatsen voor langdurig wonen.

Of er wachtlijsten zijn op de woonlocaties ziet u in onderstaand overzicht:

 Drachten  Geen wachtlijst
 Almere  Geen wachtlijst                      
 Emmeloord  Geen wachtlijst

 

* Toelichting begrippen

  • Aanmeldingswachttijd: het aantal weken tussen het moment dat een patiënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de patiënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan. Voor de bepaling van de aanmeldingswachttijd wordt gekozen voor de actuele situatie.
  • Behandelingswachttijd: het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. De behandelingswachttijd is de retrospectieve wachttijd van de laatste twee maanden voor alle behandelingen bij de vestigingslocatie(s) van de zorgaanbieder.
  • Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zvw, behalve de generalistische basis-GGZ en crisis GGZ. Dit omvat behandeling al dan niet gepaard met verblijf.
  • Generalistische basis-GGZ: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zvw, niet zijnde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
  • Hoofddiagnosegroep: DSM-IV diagnosetyperingen zijn ingedeeld in 14 hoofddiagnosegroepen; aandachtstekort- en gedrag, pervasief, overige kindertijd, delirium dementie en overig, alcohol, overige aan een middel, schizofrenie, depressie, bipolair en overig, angst, restgroep diagnoses, persoonlijkheid, somatoforme & eetstoornis. Wanneer in deze regeling verwezen wordt naar de hoofddiagnosegroep wordt de gestelde werkdiagnose bedoeld.
  • Treeknorm: de maximaal aanvaardbare wachttijd waarbinnen de patiënt zorg moet kunnen krijgen, zoals afgesproken door veldpartijen in het Treekoverleg. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden.