Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Samen investeren in jouw toekomst

Het meten van behandeleffecten en cliëntervaringen

Wij vinden het van belang dat de kwaliteit van de zorg wordt gemonitord. Hiervoor wordt tijdens het behandel- en/of begeleidingsproces het effect met behulp van een aantal meetinstrumenten gemeten.

Intake

Voorafgaand aan elk intakegesprek wordt cliënt gevraagd de zgn. “OQ-45 vragenlijst” in te vullen. Deze vragenlijst meet naast lichamelijke en psychische klachten, ook het algemeen functioneren. Tijdens de intake worden de uitkomsten met cliënt besproken. Na afloop van de intake wordt de tevredenheid over de omgang, het verloop van de screening en de intake nagevraagd en vastgelegd in uw dossier.

Effectmeting en meting cliëntervaringen tijdens het behandel-/begeleidingsproces.

Afhankelijk van het traject vindt er twee á vier keer per jaar een Multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Tijdens dit overleg bespreken hulpverleners en cliënt gezamenlijk hoe de behandeling en/of zorgverlening tot dan toe wordt ervaren. Voorafgaand aan dit MDO heeft er al een evaluatiegesprek plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van de behandeling en de mate van tevredenheid besproken. Voor deze gesprekken vragen wij aancliënt om de ”OQ-45vragenlijst” in te vullen, zodat de resultaten van de behandeling duidelijk worden. Afhankelijk van het ziektebeeld en de ingezette behandeling zetten we daarnaast ook stoornisspecifieke vragenlijsten en meetinstrumenten in.

Verblijf

Volwassenen die verblijven bij de Pi-groep wordt iedere zes maanden gevraagd de Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) en de ZelfredzaamheidsMatrix (ZRM) in te vullen.
De HoNOS brengt veranderingen in de klachten van cliënt op relevante levensgebieden eenvoudig in beeld. Vanuit het Sociaal Domein Friesland is het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix bij beschermd wonen een vereiste. Deze vragenlijst wordt ingezet bij de bepaling van de zorgtoewijzing en toetst de zelfredzaamheid op de leefgebieden inkomen, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie.

Jaarlijks vragen wij cliënten met behulp van de CQI-vragenlijst over hoe tevreden zij zijn over ons en welke verbetermogelijkheden er zijn. Verblijft cliënt intramuraal bij de Pi-groep dan wordt gevraagd deze vragenlijst één keer per twee jaar in te vullen. Wij gebruiken deze reacties voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Effectmeting en meting cliëntervaringen na afloop van het behandel-/begeleidingsproces

Voor de eindevaluatie waarbij het gehele behandel-/begeleidingsproces wordt geëvalueerd en afgesloten wordt cliënt gevraagd de OQ45 en de CQ-index in te vullen.