Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Samen investeren in jouw toekomst

Kwaliteit van zorg

Pi-groep heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Het  uitgangspunt hierbij is continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening. 

HKZ-certificaat

Een belangrijke doelstelling is het voldoen aan de normen van het HKZ-model, conform GGZ-Nederland, met als resultaat het behalen en behouden van het HKZ-certificaat. Op deze wijze stellen we zeker dat Pi-groep aan de ISO-normen voor zorg en welzijn voldoet.

Om de kwaliteit van de zorg te monitoren maakt Pi-groep gebruik van een aantal meetinstrumenten. Om de voortgang van de behandeling te volgen wordt voor het intakegesprek, bij een tussentijdse evaluatie en bij afsluiting van de behandeling, de zogenaamde OQ-45 vragenlijst afgenomen. Deze meet de zorgresultaten en is een graadmeter voor het lichamelijk en psychisch welzijn. De behandelaar bespreekt de resultaten met de cliënt.

Daarnaast meten we jaarlijks de cliëntervaringen middels de zogenaamde CQ-index. Zo brengen we de positieve ervaringen en de verbeterpunten van onze organisatie in kaart.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Pi-groep heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ op basis waarvan in 2017 behandeling wordt geboden in de Zorgverzekeringswet.

Pi-groep keurmerk basis GGZKeurmerk Basis GGZ 2019

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk. Het Keurmerk Basis GGZ omvat normen verdeeld over verschillende thema's. De normen worden opgesteld door zorgverleners, experts en verzekeraars gezamenlijk. Per norm staat concreet omschreven wat geborgd is en hoe de keurmerkdrager dit aantoont: de kwalificatiecriteria. Voorbeelden van deze criteria zijn: klantgericht handelen, samenwerken en innoveren en continu verbeteren.

Pi-groep is de eerste GGZ-organisatie in Friesland die dit keurmerk heeft ontvangen. Bekijk hier de cliëntwijzer Basis GGZ 2018 voor meer informatie >>