Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Samen investeren in jouw toekomst

Kwaliteit van zorg

Pi-groep heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Het  uitgangspunt hierbij is continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Een belangrijke doelstelling is het voldoen aan de normen van het HKZ-model, conform GGZ-Nederland, met als resultaat het behalen en behouden van het HKZ-certificaat. Op deze wijze stellen we zeker dat Pi-groep aan de ISO-normen voor zorg en welzijn voldoet.

Om de kwaliteit van de zorg te monitoren maakt Pi-groep gebruik van een aantal meetinstrumenten. Om de voortgang van de behandeling te volgen wordt voor het intakegesprek, bij een tussentijdse evaluatie en bij afsluiting van de behandeling, de zogenaamde OQ-45 vragenlijst afgenomen. Deze meet de zorgresultaten en is een graadmeter voor het lichamelijk en psychisch welzijn. De behandelaar bespreekt de resultaten met de cliënt.

Daarnaast meten we jaarlijks de cliëntervaringen middels de zogenaamde CQ-index. Zo brengen we de positieve ervaringen en de verbeterpunten van onze organisatie in kaart.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Pi-groep heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ op basis waarvan in 2017 behandeling wordt geboden in de Zorgverzekeringswet.