Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Samen investeren in jouw toekomst

Zelf uw behandeling betalen

De zorgverzekeraar vergoedt alleen de behandelingen die passen binnen de kaders van de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage. Wel kan voor de behandeling, afhankelijk van uw zorgpolis, een eigen risico worden doorberekend.

>> Lees meer over het eigen risico voor de zorgverzekeringswet.

Het is ook mogelijk om uw behandeling zelf te betalen. Om u en onze verwijzers tegemoet te komen, biedt Pi-groep namelijk ook onverzekerde zorg.
Wij spelen hiermee in op de vraag van mensen die aangeven op eigen kosten graag behandeling van ons te willen ontvangen. Ook verwijzers vinden het prettig wanneer die mogelijkheid wordt aangeboden. Pi-groep biedt onverzekerde generalistische basis ggz en gespecialiseerde GGZ voor een tarief van € 90,00 per uur inclusief btw (zowel voor directe als indirecte kosten). De kosten van uw behandeling en/of begeleiding bestaan uit directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn activiteiten waar u direct bij betrokken bent. Daarnaast zijn er ook 'indirecte kosten'. Dit zijn kosten van activiteiten waar u niet direct bij betrokken bent, maar die noodzakelijk zijn om uw behandeling te organiseren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan overleg tussen behandelaren over uw behandeling, het rapporteren in uw dossier en de correspondentie met uw huisarts.

U kunt zich rechtstreeks melden bij Pi-groep zonder tussenkomst van uw huisarts of zorgverzekeraar. Er kunnen verschillende redenen zijn om hiervoor te kiezen:

  • U wilt dat er geen diagnose gesteld wordt.
  • U heeft klachten waar geen behandeling voor wordt vergoed.
  • U heeft geen verwijzing van uw huisarts en wilt liever rechtstreeks worden aangemeld.
  • Andere persoonlijke overwegingen.

Indien u uw behandeling zelf wilt betalen, vragen wij u vooraf contact op te nemen met onze Centrale Zorgadministratie via telefoonnummer 0800 744 76 37.