Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Samen investeren in jouw toekomst

Aanmelden

Aanmelden

Het behandeltraject start bij aanmelding voor behandeling, begeleiding of verblijf door cliënt of verwijzer. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een verwijsbrief van de huisarts of een indicatie van de gemeente.

Binnen 48 uur na de verwijzing neemt een professional telefonisch contact met u op voor een screening. Het doel van de screening is om een beeld van uw klachten te krijgen, de urgentie in te schatten en u informatie over Pi-groep te geven.

Vervolgens ontvangt u een uitnodiging  voor een intakegesprek op één van de locaties. Als het een spoedaanmelding betreft krijgt u binnen 48 uur een intakegesprek. Dit intakegesprek vindt binnen 4 weken na aanmelding plaats. Indien wenselijk wordt de wachttijd tussen de telefonische screening en intake overbrugd met enkele tefefoongesprekken.  De duur van het traject is afhankelijk van uw klachten. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kan er sprake zijn van wachtlijst.

Aanmelden kan

- telefonisch tijdens kantooruren via 0800 744 76 37
- per mail via zorgadministratie@pi-groep.eu

>> Meer informatie over kosten en vergoedingen

>> Meer informatie over wachttijden en wachtlijsten