Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Samen investeren in jouw toekomst

Aanmelden

Aanmelden

Een traject bij Pi-groep start bij aanmelding voor behandeling, begeleiding of verblijf door cliënt of verwijzer. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een verwijsbrief van de huisarts of een indicatie van de gemeente.

Wij streven er naar binnen 48 uur, maar in ieder geval binnen 2 weken, telefonisch contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak voor een screening. Het doel van de screening is om een beeld van uw klachten te krijgen en u informatie over de mogelijkheden binnen Pi-groep te geven. 

Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek op één van de poliklinische locaties. Mocht in overleg met uw huisarts de urgentie hoog zijn, dan krijgt u versneld een intakegesprek. De intakegesprekken zijn in ieder geval binnen 4 weken na screening. Indien noodzakelijk wordt de wachttijd tussen de telefonische screening en intake overbrugd met enkele tefefoongesprekken. De duur van het traject is afhankelijk van uw klachten. Afhankelijk van uw gemeente of verzekeraar kan er sprake zijn van een wachtlijst.

Aanmelden kan

- telefonisch tijdens kantooruren via 0800 744 76 37
- per mail via zorgadministratie@pi-groep.eu

>> Meer informatie over kosten en vergoedingen

>> Meer informatie over wachttijden en wachtlijsten