Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kind-jeugd-gezin

Jeugdigen tot 18 jaar

Behandeling of begeleiding van jeugdigen tot 18 jaar wordt geheel vergoed door de gemeente. Zie 'ggz-kosten kind en jeugd tot 18 jaar'.

Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking tot komen is een indicatie van de gemeente nodig. Pi-groep Zorg kan alleen jeugdigen in zorg nemen waarvan de ouders of verzorgers wonen in een gemeente waarmee Pi-groep een contract heeft.

Team Kind, Jeugd & Gezin

Het team Kind, jeugd en gezin is primair gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar, met psychiatrische of ernstige psychische problemen. Uiteraard loopt de ingezette behandeling of begeleiding ook door nadat iemand volwassen is. Hierbij is het grote voordeel dat  het kind/de jongere dezelfde hulpverlener houdt.

Ongeveer 5% van de kinderen heeft psychische problemen waarvoor professionele hulp nodig is.  Wij zijn er voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, hun ouders en leefnetwerk. Wij bieden zorg bij problematiek op het gebied van ADHD, angststoornissen, (sociaal) emotionele stoornissen, depressieve klachten, autisme en gedragsstoornissen. We gaan zeer zorgvuldig om met het diagnosticeren van kinderen en jeugdigen, omdat juist bij deze groep de omgeving waarin zij verkeren een sterke invloed heeft op (tijdelijk) gedrag. 

In overleg met ouders en het kind/de jeugdige bekijken we welke hulp nodig is. Bij jongeren vanaf 12 jaar die worden aangemeld, of zichzelf aanmelden, hebben zij zelf een belangrijke stem bij de behandeling die geboden wordt.  Jongeren kunnen vanaf  15 jaar ook opgenomen worden in ons Trainingshuis®.

Het multidisciplinaire team van gespecialiseerde professionals kan ondersteunen bij:

  • Onderzoek en diagnostiek
  • Individuele behandeling 
  • Gezinsbegeleiding, intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG)
  • Verschillende behandelmethodes

Hierbij wordt intensief samengewerkt met familie en het netwerk rondom het kind/de jeugdige. Samen werken we aan een volwaardige deelname in de samenleving door middel van de integrale aanpak van zorg, samenleving en scholing en/of werk.

Wij gaan uit van:

  • Binnen 48 uur in contact na een doorverwijzing
  • Mogelijkheden en niet van beperkingen
  • 1 plan, 1 cliënt /gezin, 1 zorgcoach

Bekijk ook onze folder  'Kind, Jeugd & Gezin'

AKJ & Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Pi-groep Zorg.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener Pi-groep Zorg, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met    Pi-groep Zorg.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.