Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

zorg | samenleving | werk

VERS-Training, reguleren van emoties

VERS staat voor Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. In de training wordt vaak over emotieregulatie-problematiek gesproken, omdat dit goed beschrijft waarmee u worstelt, namelijk, het reguleren van emoties:

  • de gevoeligheid voor emoties is hoog
  • er zijn sterke emotionele reacties op stress-situaties
  • er is een vertraagde terugkeer naar het basisniveau

Doelgroep

Voor mensen die moeite hebben met het reguleren van hun emoties.

Behandeldoelen

Het reguleren van emoties, waardoor u minder bang bent voor uw emoties. U leert zich bijvoorbeeld bewust te worden van uw gevoelens en emoties zodat u op een reële manier naar de wereld kunt kijken. Ook leert u hoe u adequaat om kunt gaan met stressvolle situaties.

Inhoud van de training

In de VERS-training krijgt u voorlichting over emotieregulatie-problematiek. Door gebruik te maken van cognitief-gedragstherapeutische technieken leert u uw emoties beter te begrijpen en te reguleren. Uw familie en vrienden kunnen ook nauw bij de training betrokken worden. Zij kunnen uw steungroep gaan vormen. Voor het vormen van de steungroep vragen wij u na te denken welke mensen bij u nauw betrokken zijn, zodat zowel u als uw steungroep een gezamenlijke taal leren spreken om over de problemen te praten.

De training is een belangrijk instrument om u de specifieke vaardigheden te leren ter sturing van uw emoties en gedrag. De training biedt voorlichting en is gericht op het vergroten van vaardigheden waarmee u uw emotionele gevoeligheid kunt hanteren. Daarbij werken we volgens cognitieve gedragstherapeutische technieken.

Na de training kunt u:

  • uw gevoelens, gedachten en gedrag observeren en  verwoorden,
  • herkennen wanneer uw stemming dreigt om te slaan, zodat u eerder kunt ingrijpen,
  • activiteiten toepassen die een positief effect hebben op uw stemming,
  • omgaan met probleem- en crisissituaties: in de loop van de training maakt u een noodplan dat u alleen, of in samenwerking met anderen kunt toepassen,
  • een optimaal evenwicht in het leven aanbrengen door zaken als eten, slapen, sport, ontspanning en gezondheid op orde te brengen. Dit is de basis voor een goede draagkracht,
  • steun en herkenning vinden bij anderen, dat kan u helpen bij het accepteren van uw emotionele gevoeligheid.

In een groep is het van groot belang dat iedereen zich veilig kan voelen en zich durft te uiten. Daarom is geheimhouding verplicht.

Naast de training hebt u minimaal eens per twee weken een gesprek met uw individuele behandelaar. In deze individuele gesprekken kunt u dieper ingaan op uw persoonlijke situatie. Uw individuele therapeut blijft de hoofdbehandelaar en is de contactpersoon in geval van crisis.

Praktische zaken:

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Aantal bijeenkomsten: 18-20 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.
Locatie: Lelystad en Drachten
Kosten: eenmalige bijdrage van € 20 voor lesmateriaal.

 

 

Aanmelding VERS Training

Ja, ik ben cliënt bij Pi-groep
Nee, ik ben geen cliënt bij Pi-groep

Velden met een * zijn verplicht