Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

zorg | samenleving | werk

Diagnostiek

Pi-groep  heeft een gespecialiseerd Diagnostisch behandelcentrum. Diagnostiek is gericht op het doen van onderzoek om te komen tot heldere en betrouwbare beeldvorming van de cliënt en/of het cliëntsysteem op basis waarvan een advies gegeven kan worden over de gewenste behandeling en/of begeleiding. Een indicatie voor diagnostiek is wanneer er op basis van het intakeproces geen duidelijkheid is over:

  1. De classificatie van de problematiek en/of
  2. Het in te zetten zorgprogramma.

Ook kunnen er tijdens een behandeling soortgelijke vragen ontstaan, waardoor diagnostiek is geïndiceerd. Afhankelijk van het soort diagnostisch onderzoek, maar ook de ernst van de problematiek, wordt de gemiddelde duur van de diagnostiek bepaald.

Doelen

Net als bij diagnostiek kan de intake ook een onderkennende, een verklarende en een indicerende functie hebben. In ieder geval leidt de intake tot een clustering en classificatie van de problemen. De intake leidt tot het opstellen van een voorlopig behandelplan en de daarin opgenomen hypothese over het probleemgedrag leidt tot de selectie van een of meerdere zorgprogramma’s.

Lees voor meer informatie onze folder: Diagnostische Behandelcentra