Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

zorg | samenleving | werk

Intakegesprek en diagnostiek

In het eerste intakegesprek worden uw klachten besproken, uw hulpvraag en de soort hulp die u zoekt. In de meeste gevallen vragen wij u vooraf een vragenlijst in te vullen.

Wilt u deze ingevulde vragenlijst, samen met de volgende documenten meenemen naar het intakegesprek:

  1. Geldig identiteitsbewijs
  2. Een overzicht van de gebruikte medicatie
  3. Pas van de zorgverzekeraar

 
We proberen een (voorlopige) diagnose vast te stellen. U stelt samen met uw behandelaar een individueel behandelplan op. In het behandelplan staan de verschillende behandelafspraken die gericht zijn op het herstel of het voorkomen van verergering van uw psychiatrische aandoening of psychische klachten. Als er daarnaast ook begeleiding en ondersteuning nodig is, wordt er samen met u ook een begeleidingsplan opgesteld. Dit heeft vooral betrekking op de begeleiding bij uw dagelijks leven. Als het nodig is wordt vanaf de intake gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van participatie, scholing en werk.

Als er op basis van de intake onvoldoende duidelijkheid is over de problematiek en/of de inhoud van de in te zetten behandeling vindt er uitgebreider onderzoek plaats. Hierbij wordt nader onderzoek gedaan om tot heldere en betrouwbare beeldvorming over u te komen, zodat een advies over de gewenste behandeling en/of begeleiding kan worden opgesteld.

Tot slot wordt in een adviesgesprek het definitieve plan besproken en na ieders goedkeuring ondertekend en kan worden gestart met de behandeling en/of begeleiding.

Betrokkenheid familie en andere naastbetrokkenen

Tijdens een gesprek of behandeling mag u altijd iemand meenemen. Familie en vrienden kunnen van grote waarde zijn voor uw herstel. Daarnaast kunnen zij door hun kennis en ervaringen het beeld over u voor de behandelaar completer maken. Op advies van de behandelaar is het soms wenselijk om bij bepaalde gesprekken de familie of naastbetrokkenen niet te betrekken. De cliënt maakt daarin de keuze. De afspraken omtrent het betrekken van familie en naastbetrokkenen wordt vastgelegd in het behandelplan.

>> Lees hierover ook onze richtlijn familiebeleid

Verblijf

Indien er sprake is van verblijf vindt er ook een intakegesprek met de integratie-coach plaats. Tijdens dit gesprek komen zaken a.d. orde als werk en opleiding, administratie, financiën en toekomstperspectief.