Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

zorg | samenleving | werk

Nazorg

Wanneer de met u afgesproken behandel- of begeleidingsdoelen zijn behaald wordt de behandeling of begeleiding beëindigd.

Soms vindt er verwijzing plaats naar een andere zorgaanbieder voor een vervolgbehandeling. Hierbij wordt altijd gestreefd naar een “warme overdracht”. De (ambulante) behandelaar/begeleider van Pi-groep zorgt voor een goede aansluiting op het vervolgtraject bij de andere zorgaanbieder.

Het gebeurt soms dat er na het afsluiten van de behandeling sprake is van crisis of terugval. In dit geval kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts, die vervolgens de crisisdienst in uw regio inschakelt. In Drachten bieden wij, in het kader van terugvalpreventie, een inloopvoorziening.