Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

zorg | samenleving | werk

Dagcentra

Op een dagcentrum kunt u zich in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding ontwikkelen. We bieden creativiteit, dagstructuur, weekstructuur, sociale en praktische vaardigheden. Dat doen we onder andere met behulp van workshops zoals budgettraining, sociale vaardigheidstraining en koken. Tevens beschikt het dagcentrum over een inloopvoorziening.

De activiteiten op het dagcentrum sluiten aan op uw behandel- en begeleidingsplan en worden deskundig begeleid door onze activiteitenbegeleiders van het dagcentrum. Er worden doelen vastgesteld op het gebied van persoonlijke groei en werknemersvaardigheden op basis van diverse competenties. Deze doelen zijn afgeleid van de behandel- en/of begeleidingsdoelen.

Er is dagbesteding  gericht op ontwikkeling in een veilige beschutte omgeving. Daarnaast bieden we arbeidsmatige dagbesteding gericht op werkervaring als opstap naar de werkcentra of regulier werk.