Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

zorg | samenleving | werk

Ambulante begeleiding

Naast behandeling, individueel of in de groep, kunt u bij ons terecht voor allerlei vormen van ambulante begeleiding. Wij bieden de volgende vormen van individuele begeleiding:

 1. Sociale vaardigheidstraining.
  Een training gericht op het beter leren omgaan met anderen en op het leren samen te werken.
 2. Ondersteunende begeleiding.
  Dit zijn individuele gesprekken om te steunen en te leren omgaan met psychische of psychiatrische problemen en bij zaken in het dagelijks leven.
 3. Activerende begeleiding.
  Bij activerende begeleiding gaat het om verschillende activiteiten die gedurende de dag worden aangeboden van maandag t/m vrijdag binnen een gestructureerd kader, zoals sollicitatietraining, budgetteringstraining, sport en spel, voeding, omgaan met elkaar en samenwerken, oefenen van sociale vaardigheden.
 4. Financiële begeleiding.
  Dit is begeleiding bij het beheren van de financiën en de administratie.
 5. Huishoudelijke begeleiding.
  Dit is ondersteuning bij de regievoering van de huishouding.
 6. Begeleiding dag-/weekstructuur.
  Dit is begeleiding bij het aanbrengen van structuur in de dag en/of de week.
 7. Opvoedingsondersteuning GGZ Volwassenen – KOPP begeleiding.
  Dit is ondersteuning voor ouders met (ernstige) psychiatrische problemen bij de opvoeding van kinderen van 4 – 18 jaar.


Ambulante begeleiding kan op locatie en indien nodig ook bij u thuis worden geboden. Dit is mogelijk in de regio’s Friesland en Flevoland.