Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

zorg | samenleving | werk

Zorgaanbod

Jongeren en jong volwassen

Pi-groep biedt ambulante behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische of ernstige psychische problemen (Jeugd GGZ). Een kind komt in aanmerking voor behandeling bij Pi-groep  wanneer hij/zij is doorverwezen door bijvoorbeeld een huisarts of Bureau Jeugdzorg. De behandeling werkt het beste als het hele gezin daaraan meewerkt. Ouders worden daarom betrokken bij de behandeling. Soms kan dit niet en in dat geval zoeken we samen met het kind naar een gepaste oplossing. Soms worden ook broers en zussen betrokken bij de behandeling.

Behandeling (gesprekken waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van spelvormen) kan plaatsvinden  op kantoor bij bijvoorbeeld een kindertherapeut of orthopedagoog.  Het kan echter ook voorkomen dat er een gezinsbegeleider bij je thuis komt. De beste methode die bij jou past wordt altijd met jou en je ouders afgestemd. Soms kan het nodig zijn dat een intensieve vorm van hulp nodig is, hiervoor zijn onze Trainingshuizen waar tijdelijk gewoond kan worden. Dit  is voor jongeren vanaf 15 jaar.

Volwassenen

Pi-groep biedt zowel generalistische basis-GGZ als gespecialiseerde GGZ. U kunt bij ons terecht voor individuele behandeling en groepsbehandeling, al dan niet ondersteund met online- hulpmodules. In overleg met u kan worden gekozen voor de zogeheten “blended care”, waarbij persoonlijke gesprekken worden gecombineerd met online interventies. Ook biedt Pi-groep begeleiding vanuit de Wmo.

Wij bieden reguliere behandeling van volwassenen, wij hebben geen gespecialiseerd aanbod voor ouderen. Twijfelt u als cliënt of als verwijzer of de problematiek van een oudere volwassene goed behandeld kan worden op een van onze poliklinieken? Neem dan contact met ons op voor overleg met het betreffende behandelteam.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod wordt per locatie en per stoornis/klacht in een overzicht weergegeven. Dit overzicht is te vinden op onze website onder tabblad ‘Verwijzers’ en vervolgens onder het kopje ‘Aanbod per locatie’.

>> Bekijk ons aanbod individuele therapieën

>> Lees meer over online hulpverlening

>> Bekijk ons aanbod ambulante begeleiding

Zorgstandaarden, Generieke modules en Zorgprogramma’s

De zorgstandaarden

Pi-groep heeft het uitgangspunt zich te concentreren op de cliënt als individu met een unieke hulpvraag, waarbij elke behandeling logischerwijs op maat wordt gemaakt. Onze kernvisie ligt in het willen aanbieden van een geïntegreerde en op maat gemaakte aanpak van de klachten, problemen en vragen van cliënten met psychiatrische problematiek.
Pi-groep werkt volgens evidence-based richtlijnen en practice-based inzichten. Wij maken actief gebruik van de Zorgstandaarden en Generieke modules en hebben deze binnen de organisatie geïmplementeerd.

Een Zorgstandaard is de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen.

In Generieke modules zijn zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevantie hebben voor meerdere psychische aandoeningen. De meest belangrijke Zorgstandaarden voor onze doelgroep zijn:
• ADHD
• Angstklachten en angststoornissen
• Autisme
• Depressieve stoornissen
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Psychose
 
De informatie uit de standaarden is speciaal voor cliënten en naasten beschikbaar gemaakt op  www.thuisarts.nl. Op basis van elke standaard is op deze website informatie over het betreffende onderwerp toegevoegd. De volledige standaarden zijn te vinden op www.ggzstandaarden.nl

Verder heeft Pi-groep zorgprogramma’s ontwikkeld voor de onderstaande stoornissen:
• Zorgprogramma  Autisme Spectrum Stoornissen
• Zorgprogramma  Aandachtstekortstoornissen
• Zorgprogramma  Gedragsstoornissen
• Zorgprogramma  Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
• Zorgprogramma  Stemmingsstoornissen
• Zorgprogramma  Angststoornissen
• Zorgprogramma  SOLK en somatoforme stoornissen
• Zorgprogramma  Persoonlijkheidsstoornissen
• Zorgprogramma  Eetstoornissen (alleen als bijkomende problematiek)
• Zorgprogramma  Dubbele diagnose
• Zorgprogramma  Werk en EPA