Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

zorg | samenleving | werk

Aanbod

Pi-groep biedt zowel diagnostiek als ambulante behandeling en begeleiding. Daarnaast zijn er ook diverse verblijfslocaties. Binnen Pi-groep is iedere cliënt uniek en krijgt  een op maat gemaakt behandel- en/of begeleidingsaanbod. Het benutten van uw talenten staat bij ons centraal. Vanaf het intakegesprek worden er, afhankelijk van uw klachten, persoonlijke doelen met u afgesproken. Deze worden vastgelegd in een behandel- en/of begeleidingsplan.

Samen met de cliënt worden de begeleidings- en behandeldoelen geformuleerd. Indien nodig wordt vanaf de intake gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van participatie, scholing en werk. Om duurzaam herstel te realiseren, wordt van cliënten een actieve, op ontwikkeling gerichte houding verwacht.

Individuele gesprekken

Door middel van individuele gesprekken proberen wij uw klachten in beeld te brengen en worden er doelen vastgesteld om uw klachten te verminderen. Afhankelijk van het type behandeling en/of begeleiding kunnen de gesprekken zijn met een psycholoog, psychiater, sociaalpsychiatrische verpleegkundige, kindertherapeut of een orthopedagoog.

>> Bekijk ons aanbod individuele therapieën

Groepsaanbod

Groepsbehandeling is vaak effectief om verandering in gang te zetten. Afhankelijk van uw klachten zijn verschillende groepen mogelijk. Binnen een groep krijgt u inzicht in uw klachten en worden er methoden aangereikt om anders te leren denken en om signalen te herkennen. Ook krijgt u vaardigheden aangereikt en worden er oefeningen gedaan.

>> Bekijk ons aanbod in groepsbehandelingen

Online hulpverlening (eHealth)

eHealth staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Bij Pi-groep is het mogelijk om binnen een basis of  gespecialiseerd behandeltraject gebruik te maken van online-hulpmodules. In overleg met u kan gekozen worden voor de  zogeheten ‘blended care’, waarbij persoonlijke gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen en het gebruiken van online eHealth-modules in aanvulling op uw behandeling. Met uw eigen inloggegevens logt u in binnen een beveiligde omgeving en kunt u online aan de slag. Het grote voordeel van het gebruik van eHealth is dat behandeling niet stopt na het gesprek. Tussen de afspraken door kunt u  zelf actief aan de slag met uw klachten op een door u gekozen tijdstip en plaats.

>> Lees meer over online hulpverlening