In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus krijgen we veel telefoontjes. Het kan hierdoor langer duren voordat u één van onze medewerkers aan de lijn krijgt. Wij vragen om uw begrip.

 

Update Corona: uw zorg gaat door.

Uw behandeling, begeleiding of verblijf bij de Pi-groep gaat door, ondanks de extra maatregelen m.b.t. het Coronavirus. Tegelijkertijd doen we er alles aan om verspreiding te voorkomen. 

Op donderdag 12 maart en zondag 15 maart 2020 zijn er door het kabinet extra voorzorgsmaatregelen aangekondigd om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij houden ons aan die voorzorgsmaatregelen en nemen geen gezondheidsrisico’s.

We hebben daarom een zorgvuldige afweging gemaakt: de zorg die u van ons gewend bent gaat gewoon door. In veel gevallen zal dit wel telefonisch zijn of via beeldbellen. Uw hulpverlener neemt contact met u op om hier goede afspraken over te maken.  

Mocht u bij ons op locatie komen dat vragen wij u zich aan de voorzorgsmaatregelen van het RIVM te houden: geen handen schudden, vaker handen wassen, hoesten en niesen in uw elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken.

Heeft u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met uw hulpverlener.

Voor onze verblijfslocatie geldt de komende weken dat wij het bezoek zo veel mogelijk beperken.

Bezoek van familie en naasten aan onze patiënten gaat altijd in overleg met de afdeling. Hier geldt: bij voorkeur het bezoek uitstellen. Bezoekers met verkoudheidsklachten of koorts worden verzocht niet op bezoek te komen.

Wij vragen begrip voor deze maatregelen en de mogelijke ongemakken 

 

Pi-groep is een organisatie voor geestelijke gezondheid en maatschappelijke integratie. Pi staat voor Persoonlijke impulsen in zorg, samenleving en werk. De Pi-groep stimuleert cliënten hun gegeven talenten te benutten en hun persoonlijke, unieke eigenschappen verder te ontwikkelen om daarmee eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en welbevinden te bevorderen. Wij bieden diagnostiek, interdisciplinaire behandeling en gespecialiseerde begeleiding voor kind, jeugd en gezin en (jong) volwassenen. Ons motto; “Meer dan zorg” is zichtbaar in onze integrale aanpak. Vanuit Friesland en Flevoland bieden wij zowel poliklinische zorg als klinisch verblijf en beschermd wonen op maat. Aanvullend bieden wij in Friesland en Flevoland Specialistische GGZ en Basis GGZ. Ambulante zorg wordt geboden in Friesland, Flevoland en Drenthe.
Daarnaast bieden wij binnen de WMO Gespecialiseerde hulpverlening, maatschappelijke- en arbeid gerelateerde vaardigheidstraining en terugval preventie.

Pi-groep streeft ernaar om binnen twee werkdagen na aanmelding contact tussen cliënt en een professional te realiseren. We hanteren een wachtlijst, maar daarbij kijken we altijd samen met de cliënt en de verwijzer, naar de urgentie van de hulpvraag.

 Vacatures                                       Klachtenregelement

 

Meer over Pi-groep

Onze locaties