Ontmoet Pi-groep

Pi-groep is een organisatie voor geestelijke gezondheid en maatschappelijke integratie. Pi staat voor Persoonlijke impulsen in zorg, samenleving en werk. De Pi-groep stimuleert cliënten hun gegeven talenten te benutten en hun persoonlijke, unieke eigenschappen verder te ontwikkelen om daarmee eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en welbevinden te bevorderen. Wij bieden diagnostiek, interdisciplinaire behandeling en gespecialiseerde begeleiding voor kind, jeugd en gezin en (jong) volwassenen. Ons motto; “Meer dan zorg” is zichtbaar in onze integrale aanpak. Vanuit Friesland en Flevoland bieden wij zowel poliklinische zorg als klinisch verblijf en beschermd wonen op maat. Aanvullend bieden wij in Friesland en Flevoland Specialistische GGZ en Basis GGZ. Ambulante zorg wordt geboden in Friesland, Flevoland en Drenthe. Daarnaast bieden wij binnen de WMO Gespecialiseerde hulpverlening, maatschappelijke- en arbeid gerelateerde vaardigheidstraining en terugval preventie. Pi-groep streeft ernaar om binnen twee werkdagen na aanmelding contact tussen cliënt en een professional te realiseren. We hanteren een wachtlijst, maar daarbij kijken we altijd samen met de cliënt en de verwijzer, naar de urgentie van de hulpvraag.

 

 Vacatures                                       Klachtenregelement

 

Meer over Pi-groep

Onze locaties