Ontmoet Pi-groep

Pi-groep is een maatschappelijke organisatie voor de geestelijke gezondheid en integratie. Pi staat voor Persoonlijke impulsen in zorg, samenleving en werk. Daarnaast stimuleren we cliënten hun gegeven talenten te benutten en verder te ontwikkelen binnen de verschillende levensgebieden. Ons aanbod is diagnostiek en integratieve behandeling, integrale begeleiding en integratie op maat voor (jong)volwassenen, jeugd en gezin. We bieden zowel poliklinische zorg als klinisch verblijf. Vanuit Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe bieden we gespecialiseerde GGZ en basis GGZ, zorg en verblijf vanuit de Wmo. Pi-groep biedt binnen 48 uur na aanmelding contact met een professional. We hanteren incidenteel een wachtlijst. Daarbij kijken we altijd, samen met de cliënt en de verwijzer naar de urgentie van de hulpvraag.

Integrale aanpak van zorg, samenleving en werk

Pi-groep streeft naar weerbare, actieve en gezonde generaties die in eigen onderhoud kunnen voorzien. Het bevorderen van eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en welbevinden, met oog voor familie en naasten staan bij ons centraal. Naast zorg zetten we ook direct in op coaching en begeleiding naar opleiding en werk. We zijn ervan overtuigd dat de integrale aanpak van zorg, samenleving en werk leidt tot duurzaam herstel, bestendige groei en volwaardige ontplooiing.

 Vacatures                                       Nieuws

 

 

Meer over Pi-groep

Onze locaties