Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Samen investeren in jouw toekomst

Zelf uw behandeling betalen

De zorgverzekeraar vergoedt alleen de behandelingen die passen binnen de kaders van de generalistische Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage. Wel kan voor de behandeling, afhankelijk van uw zorgpolis, een eigen risico worden doorberekend.

Het is ook mogelijk om uw behandeling zelf te betalen. Om u en onze verwijzers tegemoet te komen, biedt Pi-groep namelijk ook onverzekerde zorg.

Wij spelen hiermee in op de vraag van mensen die aangeven op eigen kosten graag behandeling van ons te willen ontvangen. Ook verwijzers vinden het prettig wanneer die mogelijkheid wordt aangeboden. Pi-groep biedt onverzekerde generalistische basis ggz en gespecialiseerde GGZ voor een tarief van € 90,00 per uur (zowel voor directe als indirecte kosten).

Het is mogelijk om u zelf aan te melden bij Pi-groep zonder tussenkomst van uw huisarts of zorgverzekeraar. Er kunnen verschillende redenen zijn om hiervoor te kiezen:

  • U wilt dat er geen diagnose gesteld wordt.
  • U heeft klachten waar geen behandeling voor wordt vergoed.
  • U heeft geen verwijzing van uw huisarts en wilt liever rechtstreeks worden aangemeld.
  • Andere persoonlijke overwegingen.

Indien u uw behandeling zelf wilt betalen, vragen wij u vooraf contact op te nemen met de Centrale Zorgadministratie via telefoonnummer 0800 744 76 37.