Zoeken
0800 744 76 37 Gratis telefoonnummer
Bel mij terug

Samen investeren in jouw toekomst

GGZ kosten in 2018

Behandeling en/of begeleiding wordt afhankelijk van het type zorg vergoed door de zorgverzekeraar (vanuit basispakket) of gemeente (Wmo). Bij vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijzing van uw huisarts of een erkende verwijzer noodzakelijk. In geval van vergoeding door de gemeente is een indicatie van uw gemeente nodig. 

De kosten van uw  behandeling en/of begeleiding kan bestaan uit diverse kosten. Directe kosten zijn activiteiten waar u direct bij betrokken bent. Daarnaast zijn er ook 'indirecte kosten'. Dit zijn kosten van activiteiten waar u niet direct bij betrokken bent, maar die noodzakelijk zijn om uw behandeling te organiseren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan overleg tussen behandelaren over uw behandeling, het rapporteren in uw dossier en de correspondentie met uw huisarts.

Het is ook mogelijk om uw behandeling zelf te betalen. Pi-groep biedt namelijk ook onverzekerde zorg. Meer hierover leest u hier.

Jeugd (tot 18 jaar)

Behandeling of begeleiding van jeugdigen tot 18 jaar wordt geheel vergoed door de gemeente. M.b.t. jeugdzorg is de ouderbijdrage per 01-01-2016 komen te vervallen.

Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking tot komen is een indicatie van de gemeente nodig. In sommige gevallen wordt deze indicatie afgegeven door het gebiedsteam; in veel gevallen is een verwijzing vanuit de huisarts of het regiecentrum voldoende om voor een indicatie door de gemeente in aanmerking te komen.

Pi-groep kan alleen jeugdigen in zorg nemen waarvan de ouders of verzorgers wonen in een gemeente waarmee Pi-groep een contract heeft.

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Voor volwassenen geldt dat behandeling en/of begeleiding, afhankelijk van het type zorg, vergoed wordt door de zorgverzekeraar (vanuit basispakket) of de gemeente (Wmo). Bij vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijzing van uw huisarts of een erkende verwijzer noodzakelijk. In geval van vergoeding door de gemeente is een indicatie van uw gemeente nodig. 

Het is mogelijk dat u zorg ontvangt die deels vergoed wordt door de zorgverzekeraar en voor een ander deel door de gemeente.

Vergoeding door de zorgverzekering

Pi-groep stuurt de rekening over uw zorg naar uw zorgverzekeraar. De factuur is conform de wettelijke regelgeving, die is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Bij de zorg  die vergoed wordt door de zorgverzekering geldt een eigen risico. De nota voor dit eigen risico ontvangt u van uw zorgverzekering. Pi-groep kan u alleen zorg bieden als zij een contract heeft met uw Zorgverzekeraar. Pi-groep heeft voor 2018 een contract met  alle zorgverzekeraars, behalve met zorgverzekeraar CZ. Afhankelijk van uw type polis bij CZ is het  mogelijk toch zorg te ontvangen. Het is dan van belang vooraf contact op te nemen met onze Centrale Zorgadministratie op nummer 0800 – 744 76 37.

Vergoeding door de gemeente

Pi-groep stuurt de rekening over uw zorg naar uw gemeente. U betaalt voor deze zorg een eigen bijdrage; de nota voor de eigen bijdrage ontvangt u van het CAK.
Als u gebruik maakt van verschillende vormen van zorg gelden hiervoor ook verschillende vergoedingen. Hiervoor verwijzen zij naar het kostenoverzicht onder het kopje 'Wie betaalt de rekening?" Pi-groep kan alleen Wmo zorg leveren als u woont in een gemeente waarmee Pi-groep een contract heeft.

Eigen risico en eigen bijdrage

Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder heeft een wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering. Het wettelijk eigen risico voor 2017 is € 385. Dit bedrag betaalt u  pas wanneer u zorg gebruikt die vergoed wordt uit de basisverzekering. U kunt het wettelijk eigen risico vrijwillig ophogen. De zorgverzekeraar geeft dan een korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.  Afhankelijk van uw type polis kan dit extra kosten met zich meebrengen. Hierover kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar.

De eigen bijdrage staat los van het wettelijk verplichte eigen risico. Het kan zijn dat u een deel van uw zorg betaalt uit uw eigen risico. Dat is afhankelijk van uw eerder gemaakte zorgkosten en de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. De hoogte van uw eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen. Via het CAK wordt de eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. 

Wie betaalt de rekening?

De rekening wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar of uw gemeente. U betaalt een eigen risico of een eigen bijdrage. Als u gebruik maakt van verschillende vormen van zorg gelden hiervoor ook verschillende vergoedingen. Hiervoor verwijzen wij naar het kostenoverzichten;
- GGZ kosten volwassenen
- GGZ kosten kind en jeugd tot 18 jaar

Betaling factuur

Op basis van de afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten wordt er een factuur samengesteld van de zorg die u hebt ontvangen. Deze factuur wordt door Pi-groep gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Mocht u aan de hand van deze informatie nog vragen hebben over uw factuur, kunt u contact opnemen met de Centrale Zorgadministratie van Pi-groep. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800 744 76 37.

Contracten met zorgverzekeraars en gemeenten

Om als volwassene voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen, is een contract nodig tussen uw zorgverzekeraar of gemeente en Pi-groep.

Voor de vergoeding van kinder- en jeugd-ggz (tot 18 jaar) is een contract nodig tussen uw gemeente en Pi-groep. Wij hebben met alle zorgverzekeraars, behalve met CZ, een contract. Afhankelijk van uw type polis bij CZ is het  mogelijk toch zorg te ontvangen. Het is dan van belang vooraf contact op te nemen met onze cliëntadministratie op nummer 0800-744 76 37.

Afspraak afzeggen

Een behandeling heeft het beste resultaat als u alle voor u gereserveerde afspraken bijwoont. Indien u door omstandigheden uw afspraak niet na kunt komen, verzoeken wij u dat uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak te doen. Hiervoor neemt u contact op met een medewerker van de servicedesk via telefoonnummer 088-744 76 37. Bij het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen wij u kosten in rekening brengen. Dit geldt uitsluitend voor poliklinische zorg.