Ontmoet Pi-groep

Pi-groep is een maatschappelijke organisatie voor de geestelijke gezondheid en integratie. Pi staat voor Persoonlijke impulsen in zorg, samenleving en werk. We stimuleren cliënten hun gegeven talenten te benutten en verder te ontwikkelen binnen verschillende levensgebieden. Ons aanbod is diagnostiek en integraal behandeling, begeleiding en integratie op maat voor kinderen, jeugd en (jong)volwassenen. We bieden zowel poliklinische zorg als verblijf. Vanuit Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe bieden we gespecialiseerde GGZ en basis GGZ, zorg en verblijf vanuit de Wmo. Pi-groep biedt binnen 48 uur na aanmelding contact met een professional. We hanteren incidenteel een wachtlijst. Daarbij kijken we altijd, samen met de cliënt en de verwijzer naar de urgentie van de hulpvraag.

Integrale aanpak van zorg, samenleving en werk

Pi-groep streeft naar weerbare, actieve en gezonde generaties die in eigen onderhoud kunnen voorzien. Het bevorderen van eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en welbevinden, met oog voor familie en naasten staan bij ons centraal. Naast zorg zetten we ook direct in op coaching en begeleiding naar opleiding en werk. We zijn ervan overtuigd dat de integrale aanpak van zorg, samenleving en werk leidt tot duurzaam herstel. 

 

 

Meer over Pi-groep

Onze locaties